Rada školy pri Gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica

12 September 2018, 10:20


Zloženie rady školy
Predseda 
Ing. Ľubomír Vaňo
Podpredseda 
Mgr. Eva Lešníková
Za zriaďovateľa 

Ing. Mária Kolárska

Mgr. Ľudmila Očenášová

JUDr. Iveta Paračková

Ing. Marta Skřivánková

Za rodičov 

JUDr. Zora Belková


 
Ing. Renáta Hlačiková
 Za ped. zam.
Mgr. Martin Holéczy, PhD.
 Za neped. zam.
Jarmila Lerchová
Za študentovSofia Augustínová