Rada školy pri Gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského

12 September 2018, 10:20


Zloženie rady školy
Predseda 
Ing. Andrej Duraj
Podpredseda 
Mgr. Eva Lešníková
Za zriaďovateľa 

Ing. Daniela Poturnayová

PaedDr. Kamila Strapková

Ing. Pavol Lokša

Ing. Miriam Mésarošová

Za rodičov 

JUDr. Monika Némethová, PhD.

Ing. Jozef Fedor

 Za pedagogických zamestnancov
Mgr. Martin Holéczy, PhD.
 Za nepedagogických zamestnancov
Tatiana Grelnethová
Za žiakov školyTomáš Zacharovský