Pedagogickí zamestnanci

8 September 2020, 19:14


1. Anderlová Marianna, Mgr.
2. Balážovič Marek, PaedDr. PhD.
3. Barillová Katarína, Mgr.
4. Bayerl Erik, Mgr. PhD.
5. Belanová Anna, Mgr.
6. Brunovský Ján, Mgr.
7. Caban, Martrin, Mgr.
8. Cadonici Kolia
9.
Carroll John, Mgr
10.
Čajnáková Katarína, Mgr.
11. Červienková Lucia, RNDr.
12. Dvorská Nina, Mgr.
13. Ďurčová Monika, Mgr.
14. Ďurišková Katarína, Mgr.
15. Fabíková Monika, Mgr.
16. Fedorová Katarína, Mgr.
17. Gilányová Viera, Ing
18. Guyon Nathalie
19. Halvoňová Miriam, PhDr.
20. Holéczy Martin, Mgr., PhD.
21. Hrmová Ľudmila, Dipl.germ.
22. Hucmanová Miriam, Mgr.
23. Husárová Soňa, Mgr.
24. Chlebanová Darina, Mgr.
25. Chriašteľová Martina, Mgr.
26. Janovčík Ján, Mgr.
27. Jarotová Barbora, MA
28. Klimová Laura, Mgr.
29.
Kmeťová Martina, Mgr.
30. Kocourková Zdenka, Mgr.
31.
Koštial Daniel, Mgr.
32. Kozáková Mária, Mgr.
33.. Krempaská Anna, Mgr.
34. Krnáčová Michaela, Mgr.
35. Lešníková Eva, Mgr.
36. Lišiaková Jana, Mgr.
37.
Lukáčová Alexandra, Mgr
38. Magyarová Katarína, Mgr.
39. Majerová Helena, Mgr.
40.
Marasová Jana, Ing., PhD.
41. Minarovič Adrián, Mgr.
42. Moncoľová Vlasta, Mgr.
43. Oravcová Eva, RNDr.
44. Pastoreková Daniela, Mgr.
45. Pavliaková Ľubica, Mgr.
46. Pikulová Eva, Mgr. 
47.
Sekerová Zuzana , PaedDr.
48. Sochorová Mária. PhDr.
49. Sršňová Lenka, Mgr.
50. Szentpéteriová Romana, Mgr.
51. Šimkovičová Marta, Mgr.
52.
Šinko Ondrej, Bc.
53. Školníková Nina, Ing.
54. Šullová Anna, Mgr.
55.
Vallušová Anna, Ing., PhD.
56. Vitásková Lucia, PhDr.
57. Vyčítalová Katarína, Mgr.
58. Zacharová Jaroslava, Mgr.
59. Zboranová Jaroslava, Mgr.
60. Žilincová Janka, Mgr.