Pedagogickí zamestnanci

8 September 2020, 19:14


1. Anderlová Marianna, Mgr.
2. Balážovič Marek, PaedDr. PhD.
3. Barillová Katarína, Mgr.
4. Bayerl Erik, Mgr.
5. Belanová Anna, Mgr.
6 Brunovský Ján, Mgr.
7 Caban, Martrin, Mgr.
8 Cadonici Kolia
9 Červienková Lucia, RNDr.
10 Dvorská Nina, Mgr.
11 Ďurčová Monika, Mgr.
12 Ďurišková Katarína, Mgr.
13. Fabíková Monika, Mgr.
14. Fedorová Katarína, Mgr.
15. Gilányová Viera, Ing
16. Guyon Nathalie
17. Halvoňová Miriam, PhDr.
18. Holéczy Martin, Mgr., PhD.
19. Hrmová Ľudmila, Dipl.germ.
20. Hucmanová Miriam, Mgr.
21. Husárová Soňa, Mgr.
22. Chlebanová Darina, Mgr.
23. Chriašteľová Martina, Mgr.
24. Janovčík Ján, Mgr.
25. Jarotová Barbora, MA
26. Klimová Laura, Mgr.
27. Kocourková Zdenka, Mgr.
28. Kozáková Mária, Mgr.
29. Krempaská Anna, Mgr.
30. Krnáčová Alena, Mgr.
31. Krnáčová Michaela, Mgr.
32. Kubušová Veronika, Mgr.
33. Lešníková Eva, Mgr.
34. Lišiaková Jana, Mgr.
35. Magyarová Katarína, Mgr.
36. Majerová Helena, Mgr.
37. Matulayová Jana, RNDr.
38. Minarovič Adrián, Mgr.
39. Močári Vladislav, Mgr.
40. Moncoľová Vlasta, Mgr.
41. Mravcová, Zuzana, Mgr
42. Oravcová Eva, RNDr.
43. Pastoreková Daniela, Mgr.
44. Pavliaková Ľubica, Mgr.
45. Pikulová Eva, Mgr. 
46. Puchľová Lenka, Mgr.
47. Sochorová Mária. PhDr.
48. Sršňová Lenka, Mgr.
49. Szentpéteriová Romana, Mgr.
50. Šimkovičová Marta, Mgr.
51. Školníková Nina, Ing.
52. Štubňová Beáta, Ing.
53. Šullová Anna, Mgr.
54. Vitásková Lucia, PhDr.
55. Vyčítalová Katarína, Mgr.
56. Zacharová Jaroslava, Mgr.
57. Zboranová Jaroslava, Mgr.
58. Žilincová Janka, Mgr.