Pedagogickí zamestnanci

8 September 2020, 19:14pedagogickí zamestnanci
1Anderlová Marianna, Mgr.
2PaedDr. Balážovič Marek, PhD.
3Bayerl Erik, Mgr.PhD.
4Barabasová Júlia, Mgr.
5Bariaková Zuzana, PaedDr., PhD.
6Barillová Katarína, Mgr.
7Belanová Anna, Mgr.
8Brunovský Ján, Mgr.
9Caban Martin, Mgr.
10Cadonici Kolia
11Carroll John, Mgr.
12Čajnáková Katarína, Mgr.
13Červienková Lucia, RNDr.
14Dropčová Eva, Mgr.
15Dvorská Nina, Mgr.
16Dvorská Valentina, MSc.
17Ďurčová Monika, Mgr.
18Ďurišková Katarína, Mgr.
19Fabíková Monika, Mgr.
20Fedorová Katarína, Mgr.
21Gilányová Viera, Ing.
22Guyon Nathalie
23Halvoňová Miriam, PhDr.
24Holéczy Martin,Mgr.PhD.
25Hucmanová Miriam, Mgr.
26Husárová Soňa, Mgr.
27Chlebanová Darina, Mgr.
28Chriašteľová Martina, Mgr.
29Janovčík Ján, Mgr.
30Jarotová Barbora, MA
31Klimová Laura, Mgr.
32Kotočová Terézia Mária, Bc.
33Koštiaľ Daniel, Mgr.
34Kozáková Mária, Mgr.
35Krnáčová Michaela, Mgr.
36Lešníková Eva, Mgr.
37Lišiaková Jana, Mgr.
38Magyarová Katarína,Mgr.
39Minarovič Adrian, Mgr.
40Moncoľová Vlasta, Mgr.
41Oravcová Eva, RNDr.
42Ondrejková Radka, Ing.
43Pastoreková Daniela, Mgr.
44Pavliaková Ľubica, Mgr.
45Pikulová Eva, Mgr.
46Sekerová Zuzana, PaedDr.
47Shaybanova Alla, Mgr.
48Stehlíková Jana, PaedDr.,PhD.
49Sršňová Lenka, Mgr.
50Szentpéteriová Romana, Mgr.
51Šimkovičová Marta, Mgr.
52Školníková Nina, Ing.
53Štímelová Miroslava,PaedDr.
54Šufliarska Jaroslava, Mgr.
55Šullová Anna, Mgr.
56Trudič Tomáš, PaedDr., PhD.
57Vitásková Lucia, PhDr.
58Zacharová Jaroslava, Mgr.
59Zamkovský Juraj, Mgr.
60Zatloukalová Eva, Mgr., PhD.
61Zboranová Jaroslava, Mgr.
62Žilincová Janka, Mgr.