Informácie v zmysle zákona 211/2000 z.z.

19 September 2018, 12:14


Objednávky a faktúry tovarov a služieb


Prehľad objednávok v roku 2019

Prehľad faktúr za rok 2019

január 2019

február 2019.

marec 2019

apríl 2019

máj 2019

jún 2019

júl 2019

august 2019

september 2019

október 2019

november 2019

december 2019
Prehľad objednávok v roku 2018

Prehľad faktúr za rok 2018

január 2018

február 2018

marec 2018

apríl 2018

máj 2018

jún 2018

júl 2018

august 2018

september 2018

október.2018

november 2018

december 2018


Staršie zmluvy, objednávky a faktúry