Informácie v zmysle zákona 211/2000 z.z.

19 September 2018, 12:14


Objednávky a faktúry tovarov a služieb

Prehľad objednávok v roku 2024

Prehľad faktúr
január 2024

február 2024

marec 2024

apríl 2024
máj 2024
jún 2024
júl 2024
august 2024
september 2024
október 2024
november 2024
december 2024
Objednávky a faktúry tovarov a služieb

Prehľad objednávok v roku 2023

Prehľad faktúr
január 2023

február 2023

marec 2023

fa apríl 2023

fa máj 2023

fa jún 2023

fa júl 2023

fa august 2022

fa september 2023

fa október 2023

fa november 2023

december 2023


Objednávky a faktúry tovarov a služieb

Prehľad objednávok v roku 2022

Prehľad faktúr
august 2022

fa február 2022

fa marec 2022

fa apríl 2022

fa máj 2022

jún 2022

júl 2022

august 2022

fa september 2022

október 2022

fa november 2022

december 2022Prehľad objednávok v roku 2021

Prehľad faktúr
január 2021

február 2021

marec 2021

apríl 2021

máj 2021

 jún 2021

júl 2021

august 2021

september 2021

október 2021

november 2021

december 2021Prehľad objednávok v roku 2020

Prehľad faktúr

január 2020

február 2020

marec 2020

apríl 2020

máj 2020

jún 2020

júl 2020

august 2020

september 2020

október 2020

november 2020

december 2020
Prehľad objednávok v roku 2019

Prehľad faktúr za rok 2019

január 2019

február 2019.

marec 2019

apríl 2019

máj 2019

jún 2019

júl 2019

august 2019

september 2019

október 2019

november 2019

december 2019
Prehľad objednávok v roku 2018

Prehľad faktúr za rok 2018

január 2018

február 2018

marec 2018

apríl 2018

máj 2018

jún 2018

júl 2018

august 2018

september 2018

október.2018

november 2018

december 2018


Staršie zmluvy, objednávky a faktúry