Nepedagogickí zamestnanci

12 September 2018, 09:43


Nepedagogickí pracovníci
Badinská Anna Upratovačka
Baková Anna Správkyňa telocvične
Bartošová Margita Upratovačka
Dzúriková Janka Účtovníčka
Fabriciusová Jana Hospodárka
Grelnethová Tatiana Referentka ekonomických činností a projektov
Hajašová Janka Personalistka a mzdová účtovníčka
Indro Marián Informátor
Kobelová Katarína Upratovačka
Krnáčová Ľudmila Upratovačka
Kubačková Anna Pracovníčka výdajne stravy ŠJ
Kucková Alena Upratovačka
Lerchová Jarmila Informátorka
Pilková Jana Školníčka
Priškinová Monika Upratovačka
Rumancová Eva Upratovačka
Skúpy Peter Technik
Snopková Janka Pracovníčka výdajne stravy ŠJ
Sobeková Milena Vedúca výdajne stravy ŠJ
Takáčová Soňa Upratovačka
Tomić Darina Asistentka riaditeľky
Vidiečanová Janette Upratovačka
Vigašová Katarína Pracovníčka výdajne stravy ŠJ
Weiss Milan Údržbár