Nepedagogickí zamestnanci

12 September 2018, 09:43


Nepedagogickí pracovníci

Ing. Babeľová Anna
Vedúca ekonomického oddelenia
Badinská Anna Upratovačka
Bartošová Margita Upratovačka
Dzúriková Janka Účtovníčka
Grelnethová Tatiana Referentka ekonomických činností a projektov
Omastová Eva Personalistka a mzdová účtovníčka
Ďurčíková Marianna Informátor
Kobelová Katarína Upratovačka
Krnáčová Ľudmila Upratovačka
Kubačková Anna Pracovníčka výdajne stravy ŠJ
Kucková Alena Upratovačka
Laurincová
Michaela
Pracovníčka výdajne stravy ŠJ
Parobek
Pavol
Správca telocvične
PilkováJanaŠkolníčka
Priškinová Monika Upratovačka
Rumancová
Eva Upratovačka
Skúpy
Peter Technik
Sobeková Milena Vedúca výdajne stravy ŠJ
Vidiečanová
Janette
Upratovačka
Vigašová
Katarína
Pracovníčka výdajne stravy ŠJ
Weiss
Milan
Údržbár