Nepedagogickí zamestnanci

12 September 2018, 09:43


Nepedagogickí pracovníci
Badinská Anna Upratovačka
Baková Anna Správkyňa telocvične
Bartošová Margita Upratovačka
Dzúriková Janka Účtovníčka
Fabriciusová Jana Hospodárka
Grelnethová Tatiana Referentka ekonomických činností a projektov
Omastová Eva Personalistka a mzdová účtovníčka
Ďurčíková Marianna Informátor
Kobelová Katarína Upratovačka
Krnáčová Ľudmila Upratovačka
Kubačková Anna Pracovníčka výdajne stravy ŠJ
Kucková Alena Upratovačka
PilkováJanaŠkolníčka
Priškinová Monika Upratovačka
Rumancová
Eva Upratovačka
Skúpy
Peter Technik
Snopková
Janka Pracovníčka výdajne stravy ŠJ
Sobeková Milena Vedúca výdajne stravy ŠJ
Takáčová
Soňa Upratovačka
Tomič Darina Asistentka riaditeľky
Vidiečanová
Janette
Upratovačka
Vigašová
Katarína
Pracovníčka výdajne stravy ŠJ
Weiss
Milan
Údržbár