Kino v bazéne

14 September 2018, 10:26


Študentský projekt s názvom Kino v bazéne ponúka v letných mesiacoch premietania pod holým nebom. Zameriava sa na alternatívnu filmovú scénu všetkých žánrov, domácu aj zahraničnú tvorbu.


Projekt Kino v bazéne, ktorý vznikol v dielni študentského dua Kutica Creative Team s podporou Študentského senátu vedenia školy Gymnázia J. G. Tajovského, si dáva za cieľ jednak vrátiť život do  nádvoria Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského, pritiahnuť do tohto neotvoreného priestoru ľudí zvonka, ale aj oživiť  ideu filmových projekcií pod holým nebom.


Počas prvej polovice júla 2013 sa na nádvorí gymnázia začali odohrávať prvé brigádnické práce, do ktorých sa zapojili približne tridsiati dobrovoľníci/čky spomedzi študentov/iek školy. Dobrovoľníci/čky si často museli poradiť s nepriaznivými podmienkami.


Generálku zažilo Kino v bazéne v stredu 31. júla 2013 so študentským filmom Fantóm Oravskej Dúbravy. Najväčší úspech Kino zožalo s trpkou nórskou komédiou Kurz negatívneho myslenia. Premietania sa realizujú každé leto, sú tematicky ladené a návštevnosť zo strany študentov, ale aj absolventov školy,  je značná.


Projekt morálne a finančne podporilo Gymnázium J. G. Tajovského, ďalej Komunitná nadácia Zdravé mesto prostredníctvom grantového programu YouthBank, nadácia SPP a neposlednom rade aj Rada študentov mesta Banská Bystrica.

Za projektom stoja dnes už absolventi školy Roland Maťaš a Slavo Sochor.