Členovia študentského senátu

14 September 2018, 10:17


 Študentský senát v školskom roku 2020/2021

           Predseda- Tomáš Zacharovský 2.A

                 Podpredseda- Karin Hašková 2.D

                 Tajomník a správca financií- Katarína Dianová 3.A

                 PR manažér- Paulína Kubíncová 3.L

Členovia:


Trieda     Meno

1.A   Vanda Martinková

1.B  Alexandra Urvová

1.C  Milan Urbáni

1.D  Markéta Abrahámová

1.F   Adrian Gyerpál

1.L  Ela Šullová

2.B  Andrej Biskup

2.C  Anton Chuchút

2.F  Ondrej Pršo

2.L  Žofia Alexandra Lišaníková

3.B  Simona Štaudingerová

3.C  Branislav Gúgľava

3.D  David Mikula

3.F  Michal Kuzma

4.A  Sofia Augustínová

4.B   Paulína Šutáková

4.C  Barbora Kvarteková

4.F   Kamila Kunkelová

4.L   Emma Machayová

5.L  Patrik Cmarko