Členovia študentského senátu

14 September 2018, 10:17


 Študentský senát v školskom roku 2019/2020

           Predseda- Sofia Augustínová 3.A

                 Podpredseda- Adam Hančák 3.F

                 Tajomník a správca financií- Andrej Jasovský 4.A a Katarína Dianová 2.A

                 PR manažér- Charlotte Stejskalová 4.C

                 Členovia:

Trieda

Meno

1.A

Tomáš Zacharovský

1.B

Andrej Biskup

1.C

Anton Chuchút

1.D

Karin Hašková

1.F

Ondrej Pršo

1.L

Žofia Alexandra Lišaníková

2.B

Viktória Sliačanová

2.C

Branislav Gúgľava

2.D

Henrieta Bukovenová

2.F

Michal Kuzma

2.L

Paulína Kubincová

3.B

Paulína Šutáková

3.C

Barbora Kvarteková

3.L

Emma Machayová

4.B

Cecília Miškovová

4.D

Barbora Beňová

4.F

Barbora Laššáková

4.L

Patrik Cmarko

5.L

Emanuel Kucbel