Členovia PK 2. cudzie jazyky

1 October 2018, 08:41


Vedúci PK:           Mgr. Darina Chlebanová             

Zástupca:            Mgr. Lenka Sršňová

Členovia:             Mgr. Katarína Čajnáková

                           Mgr. Miriam Hucmanová

                           Mgr. Barbora Jarotová

                           Mgr. Daniela Pastoreková 

                           Mgr. Marta Šimkovičová

                           Mgr. Jaroslava Šufliarska

                           Mgr. Eva Zatloukalová, PhD