Členovia PK ANJ

5 October 2018, 10:25


Vedúci

Mgr. Romana Szentpéteriová

ANJ - FIL

Zástupca vedúceho

Mgr. Marianna Anderlová

ANJ

Členovia

Mgr. Eva Dropčová

ANJ - FRJ

 

MSc. Valentína Dvorská

ANJ

 

Mgr. Monika Fabíková

ANJ - RUJ - HUV

 

Barbora Jarotová, MA

ANJ - RUJ

 

Mgr. Vlasta Moncoľová

ANJ - FIL

 

Mgr. Daniela Pastoreková

ANJ – RUJ - PSY

 

Mgr. Ľubica Pavliaková

ANJ - OBN

 

Mgr. Lenka Sršňová

ANJ - RUJ

 

Mgr. Janka Žilincová

ANJ – RUJ - GEO

 

Mgr. John Carroll