Činnosť PK SJL

2 October 2018, 09:23


 

Plán akcií a podujatí plánovaných PK SJL v školskom roku 2022/23

 

 

1.                  Návšteva rodného domu J.G.Tajovského - študenti 2. ročníka (12.-14.9.2022)

2.                  Divadelné predstavenie pre študentov 1.roč. ŠO BB (15.11.2022)

                     pre študentov 2. ročníka (5.10. 2022)

3.                  Projekt Literárna Bystrica –  Vankúšové dramatizované čítanie (27.9.2022)

4.                  Kútik literárnych múz -projekt zameraný na zatraktívnenie interiéru školy (sept. 2022)

5.                  Tajovského čriepky - školské kolo v prednese poézie a prózy v LHM BB (nov. 2022)

6.                  Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka (dec. 2022)

7.                  Účasť v literárnych-autorských a interpretačných súťažiach (priebežne-podľa ponuky)

8.                  Súťaž v rečníckych prejavoch v spolupráci so ŠVK (jan. 2023)

9.                  Deň otvorených dverí (feb. 2023)

10.                RTVS BB – pre študentov 3. ročníka (podľa ponuky)

11.                Mimoškolské vyučovanie literatúry v LHM (podľa aktuálnej ponuky)

12.                Návšteva ŠVK, Galéria v podkroví (podľa aktuálnej ponuky)

13.               Školský časopis G-life (3 x ročne) v spolupráci s členmi novinárskeho krúžku a Klubu poézie (                        priebežne 2022/23)        

14.            Bar u Gregora – prezentácia vlastnej tvorby členov Klubu poézie a besedy s podnetnými                           osobnosťami regiónu (nov.22/apríl 2023)

15.            Po slovensky – ale správne? - súťaž študentov prvého ročníka v ovládaní  správneho pravopisu SJ                 (feb.2023).

16.             Zabezpečenie rozlúčky štvrtákov so školou (máj 2023) 

17.             Slávnostné odovzdávanie MT vysvedčení (jún 2023)

18.             Divadelné inšpirácie – literárno-poznávacia exkurzia (máj/jún 2023)