Činnosť PK SJL

2 October 2018, 09:23


 

Plán akcií a podujatí plánovaných PK SJL v školskom roku


1. Návšteva rodného domu J.G.Tajovského - študenti 2. ročníka (sep. 2021)

2.      Divadelné predstavenie pre študentov 1.roč. SOS BB (14.okt.2021)

3.      Projekt k Medzinárodnému dňu knižníc: –  Vankúšové čítanie (okt.2021)

4.      Pútavejšia škola - projekt zameraný na zatraktívnenie interiéru školy (sep.2021

5.  Príprava projektu Literárna obývačka - inovácia oddychovej čitárenskej zóny pred učebňou SJL (máj 2020)

 6.      Tajovského čriepky - školské kolo v prednese poézie a prózy v LHM BB (okt. 2021)

 7.      Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka (dec. 2021)

8.  Účasť v literárnych-autorských a interpretačných súťažiach (priebežne-podľa ponuky)

9.  Súťaž v rečníckych prejavoch v spolupráci so ŠVK (jan. 2022)

10.  Deň otvorených dverí (feb. 2022)

 12. RTVS BB – pre študentov 3. ročníka (apr. 2022)

 13. Mimoškolské vyučovanie literatúry v LHM (podľa aktuálnej ponuky)

14. Návšteva ŠVK, Galéria v podkroví (podľa aktuálnej ponuky)

15. Školský časopis G-life (3 x ročne) v spolupráci s členmi novinárskeho krúžku a Klubu poézie          

16. Obnova projektu Cathedra ex libris zameraná na podporu čitateľských zručností  študentov     (apr./máj 2022)

17.Po slovensky – ale správne? - súťaž študentov prvého ročníka v ovládaní  správneho     pravopisu  SJ (feb.2022).

 18. Oravskou železničkou za Kukučínom, Hviezdoslavom a Urbanom (máj 2022

 19. Zabezpečenie rozlúčky štvrtákov so školou (máj 2022) 

20. Slávnostné odovzdávanie MT vysvedčení (jún 2022)

21. Divadelné inšpirácie – literárno-poznávacia exkurzia 3. roč.(jún 2022)      

24. Návšteva divadelných predstavení so študentmi 1.- 4. roč. podľa  ponuky slovenských divadiel:

·         Divadelná Bystrica (ŠO, BDNR, SOS) - pre študentov 1. ročníka

·         Divadelný Zvolen/Martin -  pre študentov 2.ročníka

·         Divadelná Nitra/Trnava/Bratislava -  pre študentov 3-4.ročníka