Činnosť PK SJL

2 October 2018, 09:23


 

Plán akcií a podujatí plánovaných PK SJL v školskom roku 2019/20

 


1.       Návšteva rodného domu J.G.Tajovského - študenti 2. Ročníka (sep. 2019)

2.      Divadelné predstavenie pre študentov 2.roč. DJGT Zvolen „Do konca“ (15.okt.2019)

 3.  Projekt k Medzinárodnému dňu knižníc: –  literárna dramatizovaná prezentácia diel J.G.Tajovského pri  príležitosti 145. výročia jeho narodenia študentom 1.- 4.ročníka  Pripravujú študenti 4.L v spolupráci s LHM ŠVK BB (22.okt..2019)

 4.  Spolupráca s obcou Tajov pri  príležitosti 145. Výročia narodenia J.G.T. -  Sadenie jabloní v Tajove (18.okt..2019)

 5.   Schody divadelného neba – citáty slávnych dramatikov ( feb.2019)

 6.      Tajovského čriepky - školské kolo v prednese poézie a prózy v Tajove ( okt. 2019)

 7.      Po stopách Dobrého vojáka Švejka - literárno-poznávacia  exkurzia do Českých Budějovíc pre členov študentov a pedagogického zboru (okt. 2019)

8.      Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka (dec. 2019)

9.      Účasť v literárnych-autorských a interpretačných súťažiach (priebežne-podľa ponuky

10.   Súťaž v rečníckych prejavoch v spolupráci so ŠVK (jan. 2020)

11. Deň otvorených dverí (feb. 2020)

12. RTVS BB – pre študentov 3. ročníka (apr. 2019)

13. Mimoškolské vyučovanie literatúry v LHM (podľa aktuálnej ponuky)

14. Návšteva ŠVK, Galéria v podkroví (podľa aktuálnej ponuky)

15. Školský časopis G-life ( priebežne) s členmi novinárskeho krúžku a Klubu poézie16. Súťaž IMPROLIGA (podľa organizátora)               

17. Obnova projektu Cathedra ex libris zameraná na podporu čitateľských zručností  študentov     (sept./apr./máj 2020)

18. Po slovensky – ale správne? - súťaž študentov prvého ročníka v ovládaní  správneho     pravopisu  SJ (mar./apr.2020).

19. Príprava projektu Čitárenské šapitó v spolupráci PK UKL (projekt zameraný na zúčelnenie nádvoria školy) máj 2020

20. Oravskou železničkou za Kukučínom, Hviezdoslavom a Urbanom (máj 2020)

21. Zabezpečenie rozlúčky štvrtákov so školou (máj 2019) 

22. Slávnostné odovzdávanie MT vysvedčení (jún 2019)

 23. Divadelné inšpirácie - literárnopoznávacia exkurzia (jún 2020)      

24. Návšteva divadelných predstavení so študentmi 1.- 4. roč. podľa  ponuky slovenských divadiel:

·         Divadelná Bystrica (ŠO, BDNR, SOS) - pre študentov 1. ročníka

·         Divadelný Zvolen/Martin -  pre študentov 2.ročníka

·         Divadelná Nitra/Trnava/Bratislava -  pre študentov 3-4.ročníka