Činnosť PK SJL

2 October 2018, 09:23


Plán akcií a podujatí plánovaných PK SJL v školskom roku 2020/21

 

 

1.       Schody divadelného neba – citáty slávnych dramatikov ( feb.2019)

2.      Návšteva rodného domu J.G.Tajovského - študenti 2. ročníka (8.- 9.sep. 2020)

3.      Návšteva divadelných predstavení so študentmi 1.- 4. roč. (podľa ponuky slovenských divadiel):

·         Divadelná Bystrica (ŠO, BDNR, SOS) - pre študentov 1. ročníka

·         Divadelný Zvolen/Martin -  pre študentov 2.ročníka

·         Divadelná Nitra/Trnava/Bratislava -  pre študentov 3-4.ročníka

 4.      Podujatie k Medzinárodnému dňu knižníc (okt. 2020)

 5.      Tajovského čriepky - školské kolo v prednese poézie a prózy ( nov. 2020)

 6.      Návšteva ŠVK, Galéria v podkroví, mimoškolské vyučovanie literatúry v LHM                (podľa ponuky)                                                

 7.      Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka (dec. 2020)

 9.      Účasť v literárnych, autorských a interpretačných súťažiach (priebežne - podľa ponuky

10.      Darujme si básničku (dec. 2020)

11.     Súťaž v rečníckych prejavoch v spolupráci so ŠVK (jan. 2021)

12.     Deň otvorených dverí (feb. 2021)

13.     Návšteva RTVS BB – pre študentov 3. ročníka (podľa ponuky)

14.     Školský časopis G-life, novinársky krúžok a Klub poézie

15.     Bar u Gregora (besedy so zaujímavými ľuďmi)

16.     Súťaž IMPROLIGA (podľa organizátora)               

17.     Obnova projektu Cathedra ex libris zameraná na podporu čitateľských zručností  študentov (sept./apr./máj 2021)

18.     Projekty  Veselé stoličky a Čitateľské šapitó s cieľom sfunkčniť nádvorie ako študentskú  čitateľskú zónu ( okt.2020, máj 2021)           

19.     Po slovensky – ale správne? - súťaž študentov prvého ročníka v ovládaní  správneho  pravopisu  SJ (mar./apr.2021).

20.    Oravskou železničkou za Kukučínom, Hviezdoslavom a Urbanom (máj 2021)

21.    Za denníkom Anny Frankovej (literárno-poznávacia exkurzia (máj 2021)      

22.    Zabezpečenie rozlúčky štvrtákov so školou (máj 2021) 

23.    Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení (jún 2021)