Činnosť PK 2. cudzie jazyky

1 October 2018, 08:45


Príprava na nemecký jazykový diplom DSD I PRO, úroveň A2 / B1 formou krúžku

Príprava na školské a ďalšie kolá jazykových olympiád

Súťaž v projektoch z nemeckého a ruského jazyka

Poznávacie exkurzie Viedeň a Paríž

Súťaž Spievam po francúzsky a O najkrajšiu valentínsku básničku

Návšteva Puškinovho múzea v Brodzanoch

... a mnoho ďalšieho J