Činnosť PK 2. cudzie jazyky

1 October 2018, 08:45


Činnosť PK v šk. roku 2018 / 2019

Exkurzia do Petrohradu

Projekt Junge Donaubruecke

GymnaFest v Robotníckom dome

Európsky deň jazykov / nemecká a slovanská študovňa ŠVK/

Exkurzia Vianočná Viedeň

Školské kolo Olympiády NE, RUJ a FRJ                                                         

Deň otvorených dverí                               

Spievam po francúzsky 2019

O najkrajšiu valentínsku básničku vo francúzskom jazyku

Súťaž malých projektov v NEJ a RUJ                              

Exkurzia Múzeum A. S. Puškina Brodzany

Skúšky DSD I

Dejepisno-jazyková exkurzia Salzburg / Brechtesgaden / Hallstadt