Cena stravnej jednotky

22 August 2019, 11:43


OZNAM


Stravovanie zamestnancov školy a cudzích stravníkov v školskej jedálni

    stanovuje od 1.2.2020 cena stravnej jednotky vo výške 3,27 €  za jedno

    odobraté jedlo

    Finančný limit na potraviny                    1,41€

    Réžijné náklady                                         1,86€

    Celková hodnota jedného hlavného jedla je 3,27€


ZMENA STRAVNEJ JEDNOTKY V ŠK.ROKU 2019/2020

 

 školskom roku 2019/2020 sa zvyšuje:

 

1)Cena stravnej jednotky za 1 obed pre žiaka na 1,41

 

2)Cena stravnej jednotky za 1 obed pre zamestnanca,

    cudzieho stravníka na 2,96