Cena stravnej jednotky

22 August 2019, 11:43


CENA  STRAVNEJ JEDNOTKY V ŠK.ROKU 2022/2023

1. Cena stravnej jednotky za 1 obed pre žiaka je 1,41 €.

2. Cena stravnej jednotky za 1 obed pre zamestnanca, cudzieho stravníka je 3,27 €.

 

 

Finančný limit na potraviny                                          1,41€

Režijné náklady                                                            1,86€

Celková hodnota jedného hlavného jedla je           3,27€