Absolventi

12 September 2018, 12:13


Na Gymnáziu J. G. Tajovského od jeho založenia v roku 1976 ku dňu 1. septembra 2011 úspešne ukončilo štúdium 6 864 absolventov, medzi nimi aj množstvo osobností kultúrneho a vedeckého života:


Peter Pellegrini, premiér SR

Peter Gogola, primátor mesta Banská Bystrica

Dušan Cinkota, herec

Matej Bartko, člen zboru (Štátna opera)

Juraj Benčík, herec

Igor Bulla, dirigent (Štátna opera)

Lukáš Diko, šéfredaktor spravodajstva (Televízia Markíza)

Roman Hríbik, vítaz Ceny Tibora Vichtu, absolvent VŠMU a člen hudobnej skupiny Plastic Swans

Adrian Jastraban, herec

Branislav Kapala, vedúci slovenskej prekladateľskej sekcie GR (Európsky súdny dvor)

Rastislav Kožiak, vedúci katedry histórie (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - FHV)

Igor Kúchen, člen zboru (Štátna opera)

Juraj Kušnierik, spisovateľ a zástupca šéfredaktora (.týždeň)

Róbert Mistrík, vedec

Vladimír Obšil, herec (Slovenské národné divadlo)

Ján Oravec, IT vývojár (Facebook)

Magdaléna Renčová, vedúca katedry matematiky (UMB v Banskej Bystrici - FPV)

Adriana Sklenaříková, modelka

Dušan Šimo, operný spevák (Štátna opera)

Marián Vojtko, spevák

Jana Zvaríková, herečka