1-hodinove predmety 3.ročník

31 March 2020, 07:52


Cvičenia z biológie -CVB 
Cvičenia z fyziky-CVF 

Cvičenia z matematiky -  CVM
Chemické výpočty - CVY

Ekonomika a svet práce - ESO

Finančná gramotnosť - FIG

Informatika a programovanie-IAP 

Nemecký jazyk v komunikácii-NJK 

Počítačová grafika-POG

  Seminár z FRJ-SFJ

  Seminár zo SJL -ESI