Členovia PK ANJ

5 október 2018, 10:25


Vedúci

Mgr. Romana Szentpéteriová

ANJ - FIL

Zástupca vedúceho

Mgr. Marianna Anderlová

ANJ

Členovia

Mgr. Monika Fabíková

ANJ - RUJ - HUV

 

Mgr. Michal Marko

ANJ - TEV

 

Mgr. Vlasta Moncoľová

ANJ - FIL

 

Mgr. Daniela Pastoreková

ANJ – RUJ - PSY

 

Mgr. Ľubica Pavliaková

ANJ

 

Mgr. Lenka Sršňová

ANJ - RUJ

 

Mgr. Lucia Trnavská

ANJ - TEV

 

Mgr. Janka Žilincová

ANJ – RUJ - GEO