zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Exkurzia Košice - PK MAT a DEG

Košice a my
Bol štvrtok 20. októbra, vonku pršalo, hodinky ešte ani 7 hodín neukazovali a z autobusovej stanice v Banskej Bystrici vyrážala skupina študentov spolu s pani profesorkami Magyarovou, Mozoľovou a Zacharovou na exkurziu do Košíc.

Deň otvorených dverí

Riaditeľstvo Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať

8. novembra 2016 o 9,30 hod.

na deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem o štúdium v triedach

 -      s  profiláciou  na matematiku

 -       s profiláciou na prírodovedné predmety (BIO,CHE)

Vedenie školy poskytne záujemcom informácie o štúdiu aj v inom termíne.

Exkurzia do Národného parku Donau – Auen

Dňa 3. 10. 2016 maturanti z biológie v sprievode vyučujúcich RNDr. Kusej a Dipl. germ. Hrmovej navštívili Národný park Donau – Auen v Rakúsku, ktorý patrí medzi najväčšie záplavové územia na Dunaji a celistvé mokraďové územia svojho druhu v strednej Európe.

„FLORBALOVÁ 40 – DSIATKA“

Florbalový mix – turnaj k 40. výročiu školy sa uskutočnil 28. 9. v telocvični GJGT za účasti 70 študentov z 10 družstiev. Víťazom sa stali a zlaté medaily si vybojovali hráči „FBC HOREHRONEC“ v zostave: Peťa Kubaská, Martin Šúr, Filip Švabovský, Daniel Bernáth z V.L, Ján Daxner, Viktor Tóth zo IV.F a Andrej Valach z II.A triedy. Na 2. mieste sa umiestnili  „Poštári“ z 3. ročníka a tretí bol „Mikušinec C.F“ z II.D. Všetci účastníci turnaja dostali pamätné diplomy. Gratulujeme víťazom, všetkým ďakujeme za bojovné výkony a tešíme sa na budúce stretnutia.

Jesenná pohoda v Prahe

Aj tak by sa dala nazvať exkurzia do stovežatej matky miest -  Prahy. Pre nás starších už len nostalgická spomienka na spoločný štát, blízku kultúru. Túto návštevu Prahy sme mali správne „okorenenú dramatickým v umením“ , a to divadelným predstavením v slávnom Stavovskom divadle s ešte slávnejšou komédiou  Carla Goldoniho - Sluha dvoch pánov v neopakovateľnom prevedení Miroslava Donutila.

Deň otvorených dverí

Riaditeľstvo Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať   
 
11. októbra 2016 o 9,30 hod.

na deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl, ktorí majú záujem o štúdium v triede so 

           - zameraním na bilingválne štúdium
 
Vedenie školy poskytne záujemcom informácie o štúdiu aj v inom termíne.

Tajácka cyklo40

V piatok 23.9.2016 prebiehalo na našej škole netradičné vyučovanie.  Až 250 žiakov a 18 učiteľov sa zapojilo do cykloakcie "Tajácka cyklo40"  na trase Gymnázium J.G.Tajovského - Vlkanová a späť, ktorú sme zorganizovali v jubilejnom roku založenia našej školy. Ostatní žiaci navštívili filmové predstavenie.

DIVADELNÉ BRNO

5:15. Drsný budíček, pomyslíte si. Stál za to.
                                                                 Jakub Švec 4.D 
 

Sociálne štipendium v školskom roku 2016/2017 - oznam

Žiaci  majú nárok na sociálne štipendium, keď  rodina žiaka spĺňa doleuvedené kritériá. Je potrebné vypísať žiadosť o štipendium, a doložiť doleuvedené doklady:

OZNAM - riaditeľské voľno

Riaditeľka školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľuje žiakom školy dňa 16.9.2016 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

                                                                                                PhDr. Mária Sochorová
                                                                                                    riaditeľka školy
Syndikovať obsah