zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Pozvánka na deň otvorených dverí

Riaditeľstvo školy si Vás dovoľuje pozvať
3. februára 2015 od 8:00 hod.
na deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl
,
ktorí majú záujem
o štúdium na našej škole v študijnom odbore 7902 J gymnázium.

Stretnutie zúčastnených bude vo vestibule školy od 8,00 hod. do 8,30 hod.

PhDr. Mária Sochorová
riaditeľka školy

Srdečné pozvanie na osemnásty reprezentačný ples školy

 

Kritériá prijímacieho konania

Kritériá na prijímacie pohovory do bilingválnej slovensko-francúzskej triedy čítajte tu...

Vzácna návšteva na našej škole

V utorok 20. januára 2015 sme privítali na našej škole vzácnu návštevu - veľvyslanca Izraela na Slovensku J.E. Alexandra Ben-Zviho.

Projekty, vzdelávanie a zaujímavé príležitosti pre mladých

Dňa 18.12.2014 sa na našej škole uskutočnil Infodeň pre študentov 2. a 3. ročníka na tému Projekty, vzdelávanie a zaujímavé príležitosti pre mladých ľudí.

Vianočný florbal - mix turnaj

Vo štvrtok 18.12.2014 sa uskutočnil v našej telocvični tradičný Vianočný mix - turnaj vo florbale o sladké odmeny z RR. Zúčastnilo sa ho až 10 družstiev. Ďakujeme všetkým za dobré výkony a víťazom srdečne blahoželáme.

Ľ. Pěčová, A. Krempaská

Naši víťazi

Dňa 13. januára 2015 sa konalo obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, v ktorom obidve naše študentky Melissa Záteková v kategórii 2A a Sandra Pavlovičová v kategórii 2B zvíťazili a postupujú do krajského kola.
Gratulujeme!

Vianočná Viedeň

Dňa 4.12.2014 sme sa zavčasu ráno stretli pred školou, aby sme vyrazili na exkurziu do legendárnej Viedne. Cesta bola veľmi príjemná a ubehla rýchlo. Zrazu sme sa ocitli v akoby inom svete a to bol len pohľad na nádherne vyzdobenú vianočnú Viedeň.

Školské kolo Olympiády ľudských práv

Dňa 10.12.2014 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Zúčastnilo sa ho 19 študentov z GJGT. Kritériami pri hodnotení boli: úspešnosť pri teste o ľudských právach, úroveň prehľadu pri spoločensko-politických témach, schopnosť prezentovať svoje názory vhodnými argumentmi a celkové vystupovanie.

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 2014/2015

Dňa 11.12.2014 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Celkovo sa olympiády zúčastnilo 24 študentov, z ktorých do 3. kola postúpili tí najlepší, aby svoje vedomosti a zručnosti dokázali i v ústnom prejave.

Syndikovať obsah