zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Tohtoročné prezentácie našich tretiakov mali úspech

Dňa 25. mája 2016 vyučovanie  na našej škole prebiehalo v inom režime - 163 našich tretiakov prezentovalo svoje projekty. Podľa tematického zamerania bolo vytvorených 22 skupín.

Zoznam ďalších prijatých uchádzačov

 Gymnázium J.G.Tajovského, Banská Bystrica

Ďalší prijatí uchádzači po zápise 19.5.2016

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

Vážení rodičia, milí študenti, srdečne Vás pozývame na slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, ktoré sa uskutoční 25.  mája 2016 o 17:00 h. v aule OA.

                                                                                       vedenie školy

Zoznam prijatých uchádzačov

 Gymnázium J.G.Tajovského, Banská Bystrica

Výsledky prijímacích skúšok - 9.máj a 12.máj 2016

 

Dve nové výstavy o našej histórii

Po šiestich rokoch sa na našu školu opäť vrátila výstava  Anna Franková - odkaz dejín dnešku, aby sme formou rovesníckeho vzdelávania priblížili našim spolužiakom tragický osud Anny Frankovej a hrôzy 2. svetovej vojny.

Máme vicemajsterku Slovenska v kategórii fitness dorastenky

Naša žiačka Nikoleta Hricová žiačka II.A triedy je vicemajsterkou Slovenska v kategórii fitness dorastenky.

K úspechu srdečne blahoželáme!

Návšteva Planetária

Dňa 3.5. a 5.5. sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili na astronomickej exkurzii v Planetáriu. Exkurziu organizovala Krajská Hvezdáreň a Planetárium Maximiliáana Hella v Žiari nad Hronom. 

Naši žiaci úspešní aj na Majstrovstvách Slovenska stredných škôl a základných škôl v golfe.

Dňa 4. mája 2016 sa v Golfovom klube Skalica konali Majstrovstvá Slovenska stredných a základných škôl. Majstrovstiev  Slovenska sa zúčastnilo  50 golfistov, žiakov základných a stredných škôl. Našu školu zastupovali Matej Čerman z I.F triedy, Ľubomír Vaňo z I.L triedy a Alexandra Husárčeková z III.L triedy.  Matej Čerman obsadil pekné 4. miesto a ako družstvo naši golfisti skončili na medailovom 3. mieste.

Srdečne blahoželáme!

Matematika – opäť prvé miesto na Slovensku!

Tentokrát ide o súťaž tímov v riešení konkrétneho matematického problému. V Holandsku, Nemecku a Belgicku má táto súťaž už niekoľkoročnú tradíciu, pilotné kolo súťaže bolo na Slovensku prvýkrát uskutočnené na základe spolupráce s Freudenthalovým inštitútom na Univerzite v Utrechte v Holandsku v rámci riešenia projektu 7RP PRIMAS a tím nášho gymnázia ako víťazný tím Slovenska sa zúčastnil aj slávnostného medzinárodného vyhodnotenia v Holandsku. O rok neskôr nám patrilo druhé miesto na Slovensku a za rok 2015 tímu Gymnázia J.G.Tajovského patrí teda znovu nádherné prvé miesto na Slovensku. Vo výsledkovej listine sú uvedené mená našich študentov. Srdečne gratulujeme 

Nie je exkurzia ako exkurzia

Naše deti práve dostali najkrajší dar, aký im môžeme my rodičia  dať - dar poznania spojený s cestovaním. Dúfam, že tieto dary budú vedieť v budúcnosti zúžitkovať, nielen ako spomienku z výletu  z ďalekej cesty do Anverp, Haagu, Rotterdamu,Leidenu a Amsterdamu.

Syndikovať obsah