zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Podporte projekt Kino v bazéne svojím hlasom

Projekt Kino v bazéne, ktorý sa už druhý rok realizuje v areáli nášho gymnázia, sa dostal medzi päticu finalistov ocenenia MOST 2013 v kategórii Najlepší projekt. Každých 24 hodín mu môžete dať svoj hlas na tejto stránke. Hlasovanie potrvá až do 1. októbra. Ďakujeme.

Veľtrhy o vysokých školách - Akadémia, Gaudeamus

Milí maturanti, najnovšie informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na vysokých školách môžete zistiť aj na veľtrhoch vysokých škôl. Viac informácií nájdete na ich stránkach a u výchovnej poradkyne.

Viete, že 26. septembra je Európsky deň jazykov?

Bratislava je jedným z miest, ktoré 26. septembra oslavujú Európsky deň jazykov. Aj tohto roku boli organizátormi členovia Združenia kultúrnych inštitútov krajín Európskej únie EUNIC, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a iné organizácie, ktorých náplňou je šírenie jazykovej kultúry. Cieľom je pobaviť, poučiť a pripomenúť krásu a význam európskej jazykovej rozmanitosti.

Bilingválci v rádiu

Pamätáte sa na výstavu "Po stopách Roberta Desnosa"? Jej vernisáž sa uskutočnila v našej škole 4. júna 2014. Vtedy redaktorka RTVS, pani Janka Grajciarová, natočila s nami niekoľko záznamov a spojila ich do reportáže.

10.-12. september 2014 - opäť sme boli v Brne...

    Ani presne nevieme, koľko rokov sme už na Moravu za divadlom, múzeami, „svíčkovou“ a všakovakými inými dobrotami merali cestu. Naša pamäť siaha do r. 2007, ale je pravdepodobné, že sme začali skôr. Ak tieto riadky číta niekto z bývalých študentov a vie o tom viac, dajte slovenčinárom vedieť, prosím...

Debatný klub TAJÁK

Milí študenti, na GJGT bol v tomto roku založený Debatný klub TAJÁK. Gymnázium J.G. Tajovského je prvou (a zatiaľ jedinou) SŠ v Banskej Bystrici, kde takýto klub existuje a pevne veríme, že sa stane inšpiráciou pre založenie ďalších stredoškolských klubov v našom regióne.

Sociálne štipendium v školskom roku 2014/2015

Žiak má nárok na sociálne štipendium, keď rodina žiaka spĺňa nasledovné kritériá. Je potrebné doručiť aktuálne doklady a vypísať si tlačivo "Žiadosť o štipendium".

Plenárne zasadnutie rodičov študentov 1. ročníka

Vážení rodičia,
vedenie školy vás pozýva na plenárne zasadnutie rodičov študentov prvého ročníka, ktoré sa uskutoční v utorok dňa 16. septembra 2014 o 17:00 v aule Obchodnej akadémie. Po plenárnom zasadnutí nasledujú triedne schôdzky.

vedenie školy

Výzva všetkým študentom GJGT

Zapojte sa do projektu Cathedra ex libris - Kreslo z kníh

Stručný popis projektu: Využitím starých/nepotrebných kníh (špecifická forma ekologickej recyklácie) vybudovať kreslo z kníh (Cathedra ex libris) s cieľom podporiť tvorivosť a invenčnosť študentov, ako aj ich spoluzodpovednosť za zatraktívnenie priestorov školy pred školskou knižnicou a zábavnou formou podnietiť záujem o čítanie.

Účelové cvičenie

Dňa 10. septembra 2014 sa uskutoční účelové cvičenie študentov 2. ročníka.
Zodp.: Brunovský.

Syndikovať obsah