zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Vyhodnotenie zberu papiera

Milí študenti,
po mesiaci sa skončil zber papiera. S radosťou vám oznamujeme, že zber sa skončil s výbornými výsledkami.

Matematická súťaž Pangea

Na slovenské kolo matematickej súťaže Pangea boli pozvaní štyria študenti našej školy.
Maroš Grego z I.F, Adam Dobrovič z II.F, Jozef Lipták z II.F a Milan Kubala z III.F triedy.

Geografická exkurzia

Dňa 8. júna 2015 sme my, I.A trieda, navštívili dve atraktívne mestá. Naša prvá zastávka bola v Turčianskych Tepliciach, kde sme sa mohli prejsť po parku "slávy". Keď sme vstúpili do parku, zaujali nás lavičky, niektoré z nich sú ocenením pre osobnosti tanečného umenia. Tie si umelci aj sami pokrstili. Odfotili sme sa asi na každej. Naša cesta smerovala vlakom do druhého mesta, Kremnica.

Tohtoročné prezentácie tretiakov mali pozitívnu odozvu u mladších spolužiakov

V stredu 27. mája 2015 sa vyučovalo na našej škole v inom režime - 165 našich tretiakov prezentovalo svoje projekty. Podľa tematického zamerania bolo vytvorených 21 skupín. Naši tretiaci prezentovali svoje projekty aj v učebniach, ktoré boli inovované v rámci projektov ESF Premena tradičnej školy na modernú „...a aby nám žiaci neutiekli“ a „Škola priateľská študentom“.

Úspešný riešiteľ celoštátneho kola dejepisnej oplympiády

Jakub Orlíček, študent II.A, úspešne reprezentoval Gymnázium J.G. Tajovského v celoštátnom kole Dejepisnej olympiády v Bratislave v dňoch 30.4. – 2.5. 2015. Skončil na 11. mieste a zaradil sa medzi úspešných riešiteľov. Srdečne gratulujeme.

Fyzika na kolesách

V dňoch 18. až 24. mája 2015 sa traja študenti nášho gymnázia, a to Lucia Marcineková (III.F), Štefan Račák (III.F) a Dário Cipciar (III.A) zúčastnili projektu Fyzika na kolesách, ktorého cieľom je spopularizovať štúdium fyziky. Projekt zabezpečil p.prof. Oravec.

Návšteva vojenského výcvikového priestoru Lešť

V spolupráci s Letiskom Sliač sme sa zúčastnili záchranárskej akcie simulovaného vlakového nešťastia vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť. Študenti sa do spomínanej akcie zapojili aktívne v úlohe figurantov. Mohli tak na vlastnej koži zažiť koordinovanú spoluprácu všetkých záchranárskych zložiek.

Zoznam ďalších prijatých uchádzačov

Abecedný zoznam ďalších prijatých uchádzačov na študijný odbor 7902 J gymnázium pre školský rok 2015/2016

„Lúčenie pozná každý z nás, v lúčení je oheň aj mráz...“

Dňa 7. mája 2015 sme sa rozlúčili s našimi maturantmi.

Nezabúdame na tradície

Aj v tomto školskom roku naši tretiaci pod vedením Matúša Leitnera z III.E triedy, za pomoci vyučujúcich TSV, postavili v nádvorí našej školy krásny májový strom.

Syndikovať obsah