zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Plenárne zasadnutie rodičov študentov 1. ročníka

Vážení rodičia,
vedenie školy vás pozýva na plenárne zasadnutie rodičov študentov prvého ročníka, ktoré sa uskutoční v utorok dňa 16. septembra 2014 o 17:00 v aule Obchodnej akadémie. Po plenárnom zasadnutí nasledujú triedne schôdzky.

vedenie školy

Výzva všetkým študentom GJGT

Zapojte sa do projektu Cathedra ex libris - Kreslo z kníh

Stručný popis projektu: Využitím starých/nepotrebných kníh (špecifická forma ekologickej recyklácie) vybudovať kreslo z kníh (Cathedra ex libris) s cieľom podporiť tvorivosť a invenčnosť študentov, ako aj ich spoluzodpovednosť za zatraktívnenie priestorov školy pred školskou knižnicou a zábavnou formou podnietiť záujem o čítanie.

Účelové cvičenie

Dňa 10. septembra 2014 sa uskutoční účelové cvičenie študentov 2. ročníka.
Zodp.: Brunovský.

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 za prítomnosti ministra školstva SR

„Som nesmierne rád, že tu dnes na tomto nádvorí môžem byť, pretože ho naozaj dôverne poznám,“

Jazykový tábor 2014

V dňoch od 28. júna do 4. júla 2014 sme sa ešte ako druháci zúčastnili každoročne organizovaného jazykového tábora pre druhákov bilingválnej sekcie v St. Aygulf na juhu Francúzska.

Ukončenie medzinárodného projektu DON@U - online

Hneď v prvý prázdninový týždeň (3. - 10. 7. 2014) traja naši študenti zastupovali Gymnázium J. G. Tajovského na medzinárodnom stretnutí mládeže v nemeckom meste Ulm, ktoré bolo zorganizované ako posledná fáza medzinárodného projektu, tematicky zameraného na voľby do európskeho parlamentu.

Začiatok nového školského roka

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015
bude 2. septembra 2014 o 10:00
v nádvorí školy.

Študenti 1. ročníka majú nástup o 8:00 pred budovou školy.
Študenti ostatných ročníkov majú nástup o 8:30 v triedach. 

Všetkým prajeme úspešný školský rok 2014/2015.

vedenie školy

Obhájili sme prvenstvo

Podľa Portálu základných a stredných škôl Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) sa Gymnázium J. G. Tajovského aj v roku 2014 umiestnilo na prvom mieste medzi gymnáziami v Banskobystrickom kraji, čím sme obhájili prvenstvo z minulého roku. V rámci celého Slovenska sme medzi gymnáziami na peknom 23. mieste.

Výsledky prieskumu

Oznámenie pre prvákov v školskom roku 2014/2015

Vedenie školy oznamuje budúcim prvákom, že ISIC preukazy si môžu prevziať v termíne:

25. - 28. 8. 2014 v čase 8:00 - 12:00
u p. Sokolovej alebo u služby na vrátnici.

ISIC preukazy platia od 1. 9. 2014. Prineste si so sebou fotografiu o rozmeroch 28x34mm. Žiakom, ktorí za kartu nezaplatili, budú preukazy vybavené v priebehu septembra po vypísaní žiadosti a zaplatení za ISIC kartu.

Oznam pre žiakov prvého ročníka v školskom roku 2013/2014

Oznamujeme žiakom, ktorí nastupujú do prvého ročníka, že aktuálne zoznamy žiakov v triedach budú zverejnené 28. augusta 2014. Zoznamy tried zverejnené od júna 2014 nie sú konečné, sú zostavené abecedne z organizačných dôvodov.

Syndikovať obsah