zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Olympiáda z francúzskeho jazyka

Dňa 10. decembra 2014 si vybraní študenti 1. - 4. ročníka zmerali sily v školskom kole Olympiády z francúzskeho jazyka. Porota (lektorka Noémie Labrousse, p.p. Šimkovičová a p.p. Kindernayová) ocenila ich znalosti, jazykové zručnosti a tiež vynachádzavosť a originalitu v odpovediach.

Tajovského čriepky

Účastníci školského kola v prednese poézie a prózy dávajú na vedomie, že v pohodlí učebne estetiky, s pohárom horúceho predvianočného punču v ruke, za sťažených a hlučných podmienok (výmena okien) majú svojich víťazov.

Poznáme víťazov súťaže v rámci projektu Eurofondy a moje mesto

Road show 2014 s názvom Eurofondy a moje mesto, ktorú pre študentov stredných a odborných škôl na Slovensku zorganizoval Úrad vlády SR, pozná víťazov - autorov najlepších slohových prác. Sú medzi nimi aj dvaja naši študenti, a to Tomáš Izakovič (III.E) a Martina Piatriková (III.L). Blahoželáme!

 Čítať celý článok

Oznam

PhDr. Mária Sochorová, ako riaditeľka školy, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) oznamujem, že poskytujem žiakom z technických príčin (výmena okien) na dni 3.12.2014 (streda) a 4.12.2014 (štvrtok) riaditeľské voľno.
Zároveň oznamujem, že v uvedené dni je strava v školskej jedálni automaticky odhlásená.
Vyučovanie pokračuje v piatok 5.12.2014.

Na Bystrickej improlige sme spojili sily s GASkom

Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici zorganizovalo 20. novembra 2014 už 18. ročník súťaže v divadelnej improvizácii stredoškolákov Bystrická improliga.

Výsledky ankety

Dňa 26. novembra 2014 prebehla medzi študentami prvého ročníka anketa týkajúca sa tohtoročného KABU. Anketa bola realizovaná na tabletoch.

Exkurzia do CERNu v Ženeve

O školských výletoch už toho bolo napísané. Samý Paríž, Rím, lyžiarske zájazdy a plavecké... No nikdy som si nemyslela, že sa dostanem do Švajčiarska a už vôbec nie so školou, a že sa stihnem rozhodnúť v priebehu troch hodín. Keď počujete potom od ľudí otázky ako: ,,A čo tam?“ alebo ,,A načo tam idete?“ a čerešnička na torte: ,,Čo je CERN? To načo tam idete?“, začala som pochybovať o údajnej vyspelosti a vzdelanosti mojich rovesníkov. Našťastie sa našlo zopár zvedavcov a tak sme sa pridali k tretím ročníkom na ceste k poznaniu.

Kabu 2014

Vážené panie profesorky, páni profesori, milí rodičia, študenti a priatelia školy,

dovoľujeme si Vás pozvať na tohtoročné KABU 2014, ktorého témou je Internet. Uskutoční sa dňa 20. 11. 2014 od 14:00 do 17:00 v telocvični Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského.
Tešíme sa na Vás.

študenti tretieho ročníka

Navštívili sme Harmaneckú jaskyňu

V utorok 21. októbra 2014 sme navštívili Harmaneckú jaskyňu. Harmanecká jaskyňa sa nachádza v nadmorskej výške 821 m na severnom svahu vrchu Kotolnica. Celková dĺžka jaskyne je 3123 m, z čoho pre verejnosť je sprístupnená trasa s dĺžkou 1020 m.

Deň otvorených dverí do triedy s profiláciou na matematiku

Dňa 28. októbra 2014 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí do triedy s profiláciou na matematiku. Zúčastnilo sa ho približne 80 žiakov základných škôl z Banskej Bystrice, ale aj jej širšieho okolia.

Syndikovať obsah