zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

48. ročník Biologickej olympiády

Počas dní 2. - 4. apríla 2014 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo Biologickej olympiády, projektovej časti. Našej študentke Ľudmile Hudecovej (II.D) sa s témou výskumu Vplyv výrubu lesa na mikrobiológiu pôdy podarilo umiestniť na treťom mieste. Gratulujeme!

Medzinárodný úspech nášho študenta Petra Kicka

Na Medzinárodnej súťaži environmentálnych projektov INEPO - Euroasia, ktorá sa konala od 2. 4. do 6. 4. 2014 v hlavnom meste Azerbajdžanu Baku, sa podarilo nášmu študentovi Petrovi Kickovi vybojovať bronzovú medailu.

Doplnený zoznam prijatých uchádzačov do bilingválnej triedy

Zápis prijatých uchádzačov na študijný odbor 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium sa uskutoční 10. apríla 2014 v čase 8:00 - 17:00 hod. Je potrebné priniesť zápisný lístok.

Doplnený zoznam prijatých uchádzačov do bilingválnej triedy nájdete tu.

Najvšestrannejší športovec SŠ - plávanie

Druhým kolom súťaže Najvšestrannejší športovec stredných škôl bolo plávanie. Uskutočnilo sa dňa 28. marca 2014 na plavárni Štiavničky. Disciplínou bolo plávanie na 50 metrov voľným spôsobom a výdrž pod vodou na čas.

Projekt Comenius pokračuje

V dňoch od 17. do 22. marca 4 študentky 2. ročníka bilingválnej sekcie Gymnázia J. G. Tajovského a dve profesorky navštívili francúzske mestečko Nanteuil-le-Haudouin. Boli sme to my štyri: Terka Horníková, Lenka Krížová, Petra KubaskáTerka Pompurová a spolu s nami p. Dropčová a p. Zboranová.

Krajské kolo vo florbale chlapcov a dievčat

V dňoch 17. a 24. 3. 2014 sa konali v Slovenskej Ľupči krajské kolá vo florbale chlapcov a dievčat SŠ. Naši florbalisti obsadili v silnej konkurencii 6. miesto. Viac sa darilo dievčatám, ktoré podľahli iba víťazovi zo ŠG a skončili tak na peknom 2. mieste. Ďakujeme všetkým za bojovné výkony a dosiahnuté výsledky.

Ľ. Pěčová a A. Krempaská

Najlepší športovci roka 2013 mesta Banská Bystrica

Dievčatá z GJGT: Katarína Urbániová (III.D), Lucia Striešová (II.E) a Jana Matejčíková (II.E), boli dňa 26. marca 2014 ocenené p. primátorom Banskej Bystrici Petrom Gogolom za úspešnú reprezentáciu školy, mesta a klubu v basketbale.

Krajské kolo Geografickej olympiády

Dňa 26. marca 2014 sa uskutočnilo Krajské kolo 42. ročníka geografickej olympiády kategórií A, B, CD a Z v aule SŠ stavebnej Kremnička 10 v Banskej Bystrici. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola: Peter Kicko (V.L), Marianna Švecová (V.L), Ľudmila Boldišová (III.B), Miroslav Vančo (I.D), Vratko Karola (I.D), Pavol Samáš (I.F), Barbora Kochlicová (III.B), Jana Halušková (III.D) a Jozef Lipták (I.F).

Prijímacie skúšky do bilingválnej triedy 26. - 27. 3. 2014

Abecedný zoznam prijatých uchádzačov na študijný odbor

7902 J 74 - bilingválne štúdium

pre školský rok 2014/2015:

Oznam

Milí rodičia a žiaci 9. ročníka,

oznamujeme vám, že v školskom roku 2014/2015 otvoríme:

  • 5 tried v študijnom odbore 7902 J gymnázium, z toho 1 triedu s profiláciou na matematiku,
  • 1 triedu v študijnom odbore 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium – vo francúzskom jazyku (o štúdium v tejto triede sa môžu uchádzať aj žiaci 8. ročníka).
Syndikovať obsah