zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Vyhlásenie GJGT

Vážení rodičia a študenti,

 

my, pedagogickí pracovníci Gymnázia J. G. Tajovského, nezostávame mimo súčasného diania v školstve. Záleží nám na zlepšovaní kvality výchovy a vzdelávania v našej krajine a prajeme si, aby tieto hodnoty ostávali prioritou aj pre budúcnosť. Viacerí z nás sa rozhodli  demonštrovať svoj postoj vyjadrením podpory Iniciatíve slovenských učiteľov formou aktívnej účasti na avizovanom štrajku. Keďže sa do ohláseného štrajku zapája z Gymnázia J. G. Tajovského 43 pedagógov, chod našej školy bude od 25.1. 2016 v upravenom režime. O zmene vyučovania budú žiaci informovaní na nástenke žiackych oznamov a prostredníctvom elektronickej triednej knihy. Stravovanie v školskej výdajnej jedálni je zabezpečené v nezmenenom časovom harmonograme.

 
Ďakujeme Vám za porozumenie a podporu

Deň otvorených dverí

Riaditeľstvo Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať dňa   

9. februára 2016 od 8.00 hod.  

na deň otvorených dverí pre žiakov  základných škôl, ktorí majú záujem

 o  štúdium na našej škole v študijnom odbore 7902 J gymnázium

 

Stretnutie zúčastnených bude vo vestibule školy od 8,00 hod. do 8,30 hod.

Okresné kolo 26. ročníka Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 14. 01. 2016 sa na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici uskutočnilo Okresné kolo 26. ročníka Olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 2A nás reprezentoval Matej Čerman a v kategórii 2B Marek Malach. Obidvaja žiaci získali 1. miesto a budú našu školu reprezentovať v Krajskom kole Olympiády.

Gratulujeme a naďalej držíme palce!

Projekt "Rozumne o migrácii"

Dnes sa na našej škole uskutočnila diskusia s pánom Jurajom Mesíkom, ktorý si pripravil prednášku na tému migračnej krízy, jej príčin a následkov, ktoré z nej vyplývajú. Celá udalosť sa niesla vo veľmi priateľskom duchu, keďže pán Mesík je absolventom našej školy. Na otázky síce z dôvodu časovej tiesne veľmi neprišlo, ale aj tak si z nej žiaci určite odniesli množstvo vedomostí a hlavne podnetov na zamyslenie. Podujatie bolo súčasťou projektu Rozumne o migrácií, ktorý v spolupráci s mladými leadrami organizuje Slovenská Debatná Asociácia.

                                                                                    Radovan Bezák, IV.L

DON@U ONLINE 2016: FLUSS UND MENSCHEN IN BEWEGUNG

Študenti GJGT sa už po tretí krát zapájajú do online – projektu v nemeckom jazyku!!!

 

Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 12.01.2016 sa na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici uskutočnilo Okresné kolo 26. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 2A nás reprezentoval Kristián Bornay a  v kategórii 2B Bibiána Baloghová. Obidvaja naši žiaci boli aj tentoraz úspešní, získali 1. miesto a budú našu školu reprezentovať aj v Krajskom kole Olympiády.  

Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšej súťaži!!!

Oznam pre žiakov školy a ich rodičov

Na základe doporučenia MŠVVaŠ SR využívam ustanovenie § 150 ods.5 školského zákona a udeľujem žiakom školy riaditeľské voľno v piatok 8.1. 2016. Vyučovanie začína v pondelok 11.1. 2016. 

                                                  PhDr. Mária Sochorová
                                                riaditeľka školy 

Novoročenka až z Moravy!

 Ako "štamgasti" sme dostali prianie aj z Divadla Bolka Polívku...

Máme za sebou už štvrtý ročník súťaže v rečníckych prejavoch „Slovo, čo um i srdce vaše posilní"

16. decembra bolo v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici rušno. Odohral sa tam totiž štvrtý ročník rétorickej súťaže našich štvrtákov. Zúčastnili sa ho študenti, ktorí predtým zvíťazili v triednych kolách, a preto sa rozhodne bolo na čo pozerať, a či skôr bolo čo počúvať. Zvolené témy reprezentovali rôznorodosť záujmov našich maturantov. Vypočuli sme si prejavy zaoberajúce sa hádam všetkými aspektami ľudskej existencie od kritiky materializmu cez boj proti interupcii až po nabádanie k väčšej viere vo vlastné schopnosti.

"Lepsie ako po papuli..."

Na ulici môže človek dostať kadečo. Aj vši, hoci najbežnejšie sú zrejme reklamné letáčiky od výmyslu trhu a pred voľbami je paleta ešte pestrejšia... Zvykli sme si na fakt, že sú, zvykli sme si na to, že väčšinou sľubujú a klamú. Že z nás robia idiotov, ak nimi ešte nie sme. Ak nimi sme, je možné, že z nás urobia ešte väčších.

Syndikovať obsah