zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Od septembra 2015 nová profilácia na našej škole

Milí deviataci, vážení rodičia,
dovoľujem si Vám oznámiť, že od septembra 2015 plánujeme otvoriť na našom gymnáziu jednu triedu 1. ročníka s profiláciou na prírodovedné predmety (biológia – chémia) v rámci ŠkVP.

Stretnutie našich maturantov s poslancami Národnej rady SR

V utorok 14. apríla našu školu navštívili poslanci Národnej rady SR pani Lucia Žitňanská a pán Béla Bugár.

Veľkonočný florbalový turnaj

V utorok 31. marca 2015 sa uskutočnil v našej telocvični Veľkonočný florbalový turnaj. Zúčastnilo sa 6 družstiev. Turnaj sa konal v rámci Projektu „Premena tradičnej školy na modernú...“ kde si žiaci overovali kompetencie a schopnosi pri organizácii turnaja na úrovni školy.

Výmenný pobyt vo Francúzsku

Nadšenie, stres, prekvapenie...Toto boli naše prvé pocity pri príchode do Francúzska. Oči nás všetkých sa neskutočne rozžiarili, keď sme vošli do Paríža a zbadali sme jeho pýchu – Eiffelovu vežu. Všetky tie obrovské budovy, preplnené ulice, plno ľudí, obchodné domy...Jednoducho nádhera!

Vzácna návšteva na našej škole

V piatok 10. apríla navštívil našu školu premiér SR pán Róbert Fico.

Dejepisná olympiáda

Dňa 31. marca 2015 sa uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Študent Jakub Orlíček z II.A triedy sa umiestnil v A kategórii na 2. mieste a postupuje tak do celoštátneho kola. Blahoželáme a držíme palce!

Aj tento rok úspešná

Ľudka Hudecová z III.D triedy obsadila na literárnej súťaži Kováčova Bystrica pekné 2. miesto. Súťažila v kategórii vlastná tvorba s poviedkou Minca. Mladej autorke srdečne blahoželáme!

Poďakovanie

Pripájam sa k poďakovaniu pani Mgr. Eleny Palkovej, riaditeľky ZŠ pre žiakov s autizmom, ktorá oceňuje prístup pána prof. Šatánka a žiakov 3. ročníka, menovite: Zuzany Sujovej III.D, Dominiky Sadovej III.D, Kristíny Lichej III.D, Daniela Dávida III.D, Dany Rudíkovej III.L a Barbary Bobeničovej III.D.

Krajské kolo Biologickej olympiády

Dňa 10. marca 2015 sa uskutočnilo Krajské kolo Biologickej olympiády v kategórii A v teoreticko-praktickej aj projektovej časti. Musíme sa pochváliť, v projektovej časti získala Monika Galádová z III.F triedy skvelé 2. miesto. Srdečne blahoželáme a držíme palce v celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční v apríli.

Celoštátne kolo matematickej olympiády

V dňoch 22. 3 - 25. 3. 2015 sa v Nitre konalo celoštátne kolo matematickej olympiády, kde sa stretlo v dvoch súťažných dňoch 42 najlepších účastníkov krajských kôl matematickej olympiády zo Slovenska. Ako každý rok, aj teraz sme mali svoje zastúpenie.

Gymnázium J.G. Tajovského reprezentovali traja študenti: Lukáš Kurčík zo IV.F triedy, Pavol Zaťko z III.L triedy a Jozef Lipták z II.F triedy. Už samotná účasť v celoštátnom kole je veľký úspech a študentovi prakticky otvára brány univerzít u nás, aj v zahraničí.

Pavol Zaťko sa umiestnil na 12. mieste, Jozef Lipták na 15. mieste a Lukáš Kurčík na 30. mieste. Študentom srdečne blahoželáme!

 

Syndikovať obsah