zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Florbalisti opäť bronzoví, ale s najlepším brankárom

V 3. ročníku  Medziškolskej florbalovej ligy SŠ 2014/15 obhájili naši študenti vlaňajšie 3. miesto.

Milí študenti,

vedenie školy a všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci sa na Vás už tešia.
V novom   školskom  roku 2015/16  začíname 2.septembra 2015.
Žiakov 1. ročníka očakávame o 8,00 pred hlavným vchodom do školy.
Žiaci 2. -5. ročníka sa stretnú v triedach o 8,30.
Dňa 31. augusta 2015 je škola zatvorená
 

Nová cena stravného lístka

POZOR ZMENA PLATBY V ŠK.ROKU 2015/2016

 ÚHRADA STRAVY

OZNAM VEDÚCEJ VŠJ

1.) V školskom roku 2015/2016 sa mení dodávateľ stravy na GJGT Tajovského 25, Banská Bystrica
2.) Stravníci majú možnosť výberu z dvoch druhov jedál. Strava sa objednáva z jedálneho lístka prostredníctvom čipovej karty na objednávacom termináli umiestnenom pri hlavnej vrátnici , alebo prostredníctvom internetu.
3.) Vyhlasovanie a prihlasovanie  stravy je možné vykonávať deň vopred do 14.00, prípadne do 8.00 daného dňa . Za neodhlásenú, alebo včas neodobranú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.
4.)  V šk.roku 2015/2016 sa ruší automatické objednávanie stravy. Stravník si musí sám navoliť objednávanie obedov.
 
                                                                                                               Milena Sobeková                                                                                                                        vedúca VŠJ
 

Oznam pre žiakov prvého ročníka

Oznamujeme žiakom, ktorí nastupujú v septembri 2015 do prvého ročníka, že aktuálne zoznamy žiakov v triedach budú zverejnené koncom augusta 2015. Zoznamy tried, ktoré sú momentálne zverejnené nie sú konečné, sú zostavené abecedne z organizačných dôvodov.

Oznámenie pre prvákov v šk.roku 2015/2016

 
 Vedenie školy oznamuje budúcim prvákom, že ISIC preukazy si môžu prevziať v termíne:
od 24. – 28. 8. 2015
v čase od  8. 30 h. – 12. 00 h.
u p.Sokolovej alebo u služby na vrátnici

Vyhodnotenie zberu papiera

Milí študenti,
po mesiaci sa skončil zber papiera. S radosťou vám oznamujeme, že zber sa skončil s výbornými výsledkami.

Matematická súťaž Pangea

Na slovenské kolo matematickej súťaže Pangea boli pozvaní štyria študenti našej školy.
Maroš Grego z I.F, Adam Dobrovič z II.F, Jozef Lipták z II.F a Milan Kubala z III.F triedy.

Geografická exkurzia

Dňa 8. júna 2015 sme my, I.A trieda, navštívili dve atraktívne mestá. Naša prvá zastávka bola v Turčianskych Tepliciach, kde sme sa mohli prejsť po parku "slávy". Keď sme vstúpili do parku, zaujali nás lavičky, niektoré z nich sú ocenením pre osobnosti tanečného umenia. Tie si umelci aj sami pokrstili. Odfotili sme sa asi na každej. Naša cesta smerovala vlakom do druhého mesta, Kremnica.

Syndikovať obsah