Zenit

22 October 2019, 11:21    |    Viera Gilányová


Dňa 16.10. sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v programovaní.

Výsledky:

Kategória A:

1. Lukáš Gáborik     3.F

2. Jakub KLiment     3.F

3. Martin Gaens       4.L

Kategória B:

1. Peter Kochelka    3.L

2. Andrej Špitalský  2.F

3. Filip Frgelec         1.F

4. Martin Kmeť        2.F

Srdečne blahoželáme