ZÁŽITKOVÉ UČENIE V ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICI

12 May 2022, 13:24    |    Viera Gilányová


Dňa 10.5.2022 sa časť našej triedy II.B pod vedením p. p. Janky Žilincovej zúčastnila zážitkového vyučovania ANJ. Absolvovali sme prednášku spojenú s besedou, ktorá bola vedená v anglickom jazyku v American Center v Štátnej vedeckej knižnici.

Dozvedeli sme sa veľa nových informácií o živote a kariére spisovateľa a žurnalistu, nositeľa Pulitzerovej ceny Ernesta Hemingwaya a zahrali  sme si vedomostný kvíz. Druhá časť besedy bola venovaná anglickým frazeologizmom, tzv. „English Idioms“, v ktorej sme opäť otestovali svoje poznatky pomocou kvízu. Výhercovia kvízov boli odmenení vecnými cenami – hrnčekmi s logom ŠVK. Táto beseda bola podaná veľmi zaujímavou formou a priniesla nám mnoho nových informácií.

 

                                                                       Viktória Markovičová, II.B