Vzácna návšteva na našej škole

27 September 2021, 14:08    |    Viera Gilányová


Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského dňa 21.09.2021 po prvý raz poctila svojou návštevou veľvyslankyňa SRN, pani Barbara Wolf a  kultúrna atašé SRN, pani Elisabeth Baumann.

 Prišli navštíviť školu, ktorej do rúk pani riaditeľky PhDr. Márie Sochorovej slávnostne odovzdali plaketu PASCH.  Táto skratka (Partnerschulen, t.j. Partnerské školy) predstavuje iniciatívu Ministerstva zahraničných vecí a Ministerstva kultúry SRN, za účelom podpory výučby nemeckého jazyka a šírenia  nemeckej kultúry vo svete.

Prítomný bol aj hlavný koordinátor jazykových skúšok na Slovensku a zástupca Centrály pre zahraničné školstvo (ZfA), pán Christoph Henßen, taktiež  nemecká lektorka, pôsobiaca v Banskej Bystrici, pani Susanne Depuydtdipl.germ. Ľudmila Hrmová, ktorá pripravuje žiakov našej školy na uvedené jazykové skúšky .

Pred tromi rokmi naše gymnázium zaradilo do svojho portfólia  prípravu a organizáciu medzinárodných jazykových skúšok z nemeckého jazyka -  DSD I PRO  a na základe úspešného vykonávania týchto  skúšok bolo začlenené do medzinárodnej siete, združujúcej cca. 2000 škôl po celom svete.  

Tieto jazykové skúšky sme u nás zaviedli s cieľom poskytnúť aj tým žiakom, ktorí neplánujú maturovať z 2.cudzieho jazyka , ale ktorý sa učia 7-8 rokov, možnosť overiť si  a zdokladovať svoje jazykové vedomosti a tak z nich profitovať aj v budúcnosti.

Počas svojej návštevy na našej škole  pani veľvyslankyňa a pani kultúrna atašé   diskutovali so žiakmi z DSD-skupiny o rôznych aktuálnych témach, ktoré ich zaujímali.

Bolo nám veľkou cťou, že sme ich mohli  privítať  na pôde nášho gymnázia!

Ďakujeme im za ich vzácnu návštevu a čas, ktorý nám venovali.

fotogaléria