Výťažok z charitatívneho futbalového zápasu

26 April 2023, 19:43    |    Viera Gilányová


Dnes sme odovzdali výťažok z charitatívneho futbalového zápasu Detskej fakultnej nemocnici v B. Bystrici. Sme radi, že veľká snaha našich žiakov priniesla svoje ovocie a že sme mohli takto pomôcť tým, ktorí to potrebujú.