Výsledky prijímacích skúšok do bilingválnej triedy- 2.kolo

19 June 2019, 15:53    |    Viera GilányováGymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica

Výsledky prijímacích skúšok

do bilingválnej triedy- 2.kolo

18.-19.jún 2019


 Ú S P E Š N Í


P.č. Kód ZŠbody Test-M Test-S Test-T Výsledné body
1. 2816 10 52 40 44,76 146,76 prijatý
2. 2518 15 55 45 28,87 143,87 prijatý
3. 2618 15 47 41 39,78 142,78
4. 2168 15 51 43 29,99 138,99
5. 2861 15 46 40 37,25 138,25
6. 2158 5 51 38 42,35 136,35
7. 2519 10 48 41 36,44 135,44
8. 2681 15 44 42 33,68 134,68
9. 2185 5 45 36 41,05 127,05
10. 2961 0 35 40 25,61 100,61


Test-M : Matematika, max: 55 bodov.

Test-S : Slovenský jazyk, max: 45 bodov.

Test-T : Testy na overenie špeciálnych zručností a schop., max: 50 bodov.

Zápis prijatých uchádzačov sa bude konať 20.6.2019 v čase 8.00-11.30 hod.

K zápisu je potrebné priniesť zápisný lístok, ktorý vydá príslušná ZŠ

a poplatok 19 € na vybavenie ISIC preukazu.