Výsledky prijímacích skúšok 13.máj a 16.máj 2019

16 May 2019, 18:38    |    Viera Gilányová


Výsledky prijímacích skúšok  13.máj a 16.máj 2019


PRIJATÍ:

P.č. Kód prof.
P.č. Kód prof.
1. 1430  
38. 6034  
2. 7924  
39. 7460 N
3. 8704  
40. 2372  
4. 7197  
41. 2251  
5. 1957  
42. 4400  
6. 1187  
43. 1055  
7. 3906  
44. 3307  
8. 7641  
45. 1615  
9. 1982  
46. 2916  
10. 8421  
47. 8785  
11. 5370  
48. 5471  
12. 1897  
49. 4746  
13. 8217  
50. 2700 N
14. 4299  
51. 2311  
15. 8537  
52. 4838  
16. 4627  
53. 5314  
17. 1621  
54. 8563  
18. 2886  
55. 2377 N
19. 7576  
56. 4584  
20. 4582  
57. 5477  
21. 5760  
58. 3222  
22. 3170  
59. 7478  
23. 8805  
60. 3365  
24. 5093  
61. 2054  
25. 1889  
62. 1658  
26. 7556  
63. 4294 N
27. 4927  
64. 5105  
28. 7502  
65. 6634  
29. 7298  
66. 1360  
30. 2243  
67. 3040  
31. 3054  
68. 1424  
32. 4125  
69. 4819  
33. 8632  
70. 2319  
34. 7381  
71. 3767  
35. 2514  
72. 4191  
36. 1064  
73. 1832  
37. 2396  
74. 8703  
75. 5059  


Vysvetlivky:   N - zmena na štúdium bez profilácie

 Zápis prijatých uchádzačov sa bude konať  23.mája 2019 od 8.00 do 16.00 hod.

 K zápisu je potrebné doniesť zápisný lístok.

Celkové výsledky prijímach skúšok