Výsledky olympiády vo francúzskom jazyku

3 December 2019, 19:34    |    Viera Gilányová


Dňa 3.decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 28 študentov v troch kategóriách.

2A (1.a 2.ročník) – 13 študentov

2B (3.a 4. ročník) – 12 študentov

2C (IV.L – bilingválna sekcia) – 3 študenti

Víťazi jednotlivých kategórií sú:

Kategória 2A

1.miesto: Daniela Oravcová  (II.C)

2.miesto: Kristína Keľová  (I.A)

3.miesto: Natália Koleničková  (II.F)

Kategória 2B

1.miesto: Anna Medveďová  (IV.F)

2.miesto: Tomáš Hulla  (III.F)

3.miesto: Dominik Radler  (IV.F)

Kategória 2C

1.miesto: Aurélien Shcmitt  (IV.L)

2.miesto: Lucia Hečková (IV.L)

 

Víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že nás budú úspešne reprezentovať v Krajskom kole olympiády vo francúzskom  jazyku.