Veselé stoličky

12 October 2020, 10:41    |    Viera Gilányová


Projekt študentov

K minuloročnému projektu Schody divadelného neba, ktorý bol finálne zrealizovaný k 1.9. 2020, chceme pripojiť ďalší, nazvaný Veselé stoličky.

 Projekt bol zameraný na sfunkčnenia nádvoria ako študentskej čitateľskej zóny. Naša predstava bola účelne zrecyklovať staré školské stoličky tak,  aby na nádvorí školy vytvárali príjemnú atmosféru so spomínaným účelom.

Realizáciou tohto projektu sme chceli ponúknuť samotným študentom i učiteľom možnosť efektívne využívať nádvorie našej školy na relax pri knihe, na osobnú komunikáciu (pri bezpečnom sociálnom dištanci)a, samozrejme, i na vyučovacie aktivity.

Tento zámer podporili aj  TAJbúdky – knižné búdky, ktoré fungujú na princípe požičaj, prečítaj, vráť, alebo doplň inou knihou.

Navrhujeme, aby ( s ohľadom na počasie) bol počas veľkých prestávok sprístupnený východ na nádvorie (od  hlavnej vrátnice), kde by si mohli študenti oddýchnuť, nadesiatovať sa, nadýchať sa čerstvého vzduchu...

Farebná škola = veselá škola = veselí študenti