Vážení rodičia žiakov 3. ročníka, milí budúci maturanti,

4 March 2020, 09:53    |    Viera Gilányová


srdečne Vás pozývame na plenárnu schôdzu o možnosti výberu voliteľných predmetov a podmienkach štúdia v maturitnom ročníku, ktorá sa bude konať v utorok 10. marca 2020  o 17. hod. v aule OA.

                                                                                              Vedenie školy