Valentínska báseň

2 March 2021, 19:17    |    Viera Gilányová


Aj tento rok sa na našej škole konala školská súťaž v písaní Valentínskych básní v anglickom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách 1.-2. ročník a 3.-5 ročník. Do súťaže sa zapojilo 14 študentov zo všetkých ročníkov a umiestnili sa na nasledovne:

Kategória 1.-2. ročník          1.miesto          Alexandra Oráčová, 2.A

                                               2.miesto          Marek Mikláš, 1.A

                                               3.miesto          Zuzana Babinčáková, 1.D

Kategória 3.-5. ročník         1.miesto          Dávid Raffaj, 4.C

                                               2.miesto          Denisa Šperková, 3.A

                                               3.miesto          Hana Lányová, 3.B

Umiestneným srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže tento rok zapojili.