Úspechy našich študentov v krajskom kole fyzikálnej olympiády

9 June 2021, 16:38    |    Viera Gilányová


Aj napriek mimoriadnej situácii sa v tomto školskom roku predsa uskutočnila už tradičná fyzikálna súťaž – Fyzikálna olympiáda. Do súťaže sa ako každoročne zapojili aj študenti našej školy. Úspešní riešitelia domáceho kola postúpili na kraj.

Krajské kolo sa konalo tentokrát online formou dňa 12.5.2021. V kategórii D sa podarilo nášmu študentovi Ivanovi Marianekovi z I.L umiestniť na krásnom 1. mieste, Jakub Komenda z II.L triedy sa umiestnil na 3. mieste. Úspešnými riešiteľmi boli aj Peter Hazlinger z I.F, ktorý obsadil 4. miesto a Eduard Bielik z I.F, ktorý sa delil o 5. miesto.

Víťazom a úspešným riešiteľom fyzikálnej olympiády srdečne gratulujeme