Úspechy našich fyzikov

11 May 2021, 18:21    |    Viera Gilányová


Fyziklání

Aj napriek mimoriadnej situácii, sa v tomto školskom roku predsa uskutočnila 12. 2. fyzikálna súťaž s názvom „Fyziklání“, ktorá bola tentokrát organizovaná online formou. Súťaž každoročne organizuje MFF Univerzity Karlovej v Prahe. Žiaci našej školy sú v posledných rokoch pravidelnými účastníkmi tejto súťaže a nebolo tomu inak ani tento rok. Do súťaže max. 5 členných tímov sa tentokrát zapojil tím žiakov IV.F triedy v nasledujúcom zložení: Jakub Kliment, Richard Schwarz a Aleš Sršeň, ktorý sa umiestnil na 1. mieste tímov zo Slovenska a v medzinárodnom umiestnení na krásnom 8. mieste. Uvedeným žiakom gratulujeme.

 

Fyzikálna olympiáda kat. A

Aj v tomto školskom roku sa dňa 9. 3. uskutočnilo Krajské kolo fyzikálnej olympiády v kat. A, do ktorého postúpil náš žiak Jakub Kliment zo IV.F triedy. Jakub sa na kraji umiestnil na 1.mieste a postúpil do Celoštátneho kola, ktoré sa konalo v čase 16. – 18. 4. 2021. V Celoštátnom kole obsadil 12. miesto a stal sa zároveň úspešným riešiteľom Celoštátneho kola fyzikálnej olympiády. Jakubovi gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov.