Tajovského čriepky

22 November 2022, 11:40    |    Viera Gilányová


Dňa 16. 11. 2022 sa v priestoroch Literárneho a hudobného múzea ŠVK v Banskej Bystrici uskutočnila školská súťaž v prednese poézie a prózy Tajovského čriepky, ktorej sa zúčastnilo 17 žiakov nášho gymnázia, ktorí predviedli veľmi vyrovnané výkony.

V okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína budú našu školu v kategórii poézia reprezentovať Adela Bobeničová (3.D), Markéta Abrahámová (3.D) a Veronika Zacharovská (1.B). V kategórii próza to bude Michaela Turajová (3.L), Vanda Výbošteková (2.D) a Zuzana Smutná (3.C).
Zároveň boli zvolení aj žiaci, ktorí si svoje sily zmerajú s ostatnými prednášajúcimi v súťaži Kováčova Bystrica: Daniel Terem (2.B), Jakub Sebastián Barjak (3.B), Katarína Turisová (2.D) a Zuzana Babinčáková (3.D).

Všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemný umelecký zážitok a postupujúcim želáme veľa úspechov v ďalšej reprezentácii školy.