Tajácky kvíz 2022

30 June 2022, 14:26    |    Viera Gilányová


Dňa 27.6.2022 sa uskutočnil nultý ročník Tajáckeho kvízu.  Zúčastnili sa ho 5 členné tímy z II.B, II.C, II.D, II.F a II.L. II.A ako organizátor kvízu tvorila publikum.

Autorkou a zároveň kvízmajsterkou bola Dominika Rusnáková z II.A. Tímy si vyberali otázky z rôznych oblastí ako napr. Človek, Flóra, História, Film, Hudba atď. Každý tím odpovedal na 10 otázok. Nakoniec zvíťazil tím II.F v zložení: Peter Hazlinger, Eduard Bielik, Martin Cigler, Zuzana Smutná a Hanka Zahradníčková.

Víťazi získali okrem sladkej odmeny aj putovnú dosku, kde boli vypálené ich mená. Túto putovnú dosku budúci rok odovzdajú ďalšiemu víťazovi. Dúfam, že sa nám podarilo vytvoriť peknú tradíciu.

 

                                                                                  Vyučujúci UKL