Súdne pojednávanie

9 May 2019, 10:29    |    Viera Gilányová


2. mája sa výber maturantov z občianskej náuky zúčastnil súdneho pojednávania na Okresnom súde v Banskej Bystrici. Vypočuli sme si napínavý súdny proces s prekvapivými svedectvami a vďaka milému a ochotnému pánovi sudcovi sme v prestávkach mohli položiť aj pár otázok. Ďakujeme.