Súčasný nemecký film

24 November 2019, 19:40    |    Viera Gilányová


Dňa 8. 11. 2019 sa nemčinári  zo IV. C zúčastnili prehliadky súčasného nemeckého filmu v Tvorivom centre Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Lektorka ich oboznámila s tému imigrácie do Nemecka a pozreli si film s touto témou, Vitajte u Hartmannovcov. Zaujímavosťou bolo, že titulky k filmu vytvorili študenti nemeckého jazyka UMB.