Sto rokov po vojne – oživené príbehy

20 September 2018, 10:48    |    Viera Gilányová


V rámci projektu „Sto rokov po vojne – oživené príbehy“, do ktorého je zapojená naša škola spolu s partnerskou školou vo Francúzsku, boli žiaci tretieho ročníka v pondelok 17.09.2018 na výstave „Vznik česko-slovenských légií“. Výstava sa konala na Radnici v Banskej Bystrici, kde mal úvodný príhovor riaditeľ Múzea SNP pán Stanislav Mičev a žiakom priblížil udalosti z prvej svetovej vojny a vzniku légií.