Spolupráca s Alliance française

22 September 2022, 19:09    |    Viera Gilányová


Už tradične začiatkom školského roka predstavujeme študentom francúzštinárom našu dlhoročnú spoluprácu s banskobystrickou pobočkou Alliance française.

Tento rok sa v prvý septembrový týždeň  jednotlivé triedy 1.-4. ročníka  oboznámili s jej činnosťou  a tiež s bohatou ponukou kultúrnych akcií v rámci Francúzskej kultúrnej jesene.

O možnostiach štúdia, kurzoch, kultúrnych podujatiach a  praktickom využití francúzskeho jazyka ich poinformovali francúzski stážisti Élie Burban a Flavie Dubois-Pelerin.