Slávnostné odovzdávanie nemeckých jazykových diplomov DSD I PRO

28 September 2022, 13:39    |    Viera Gilányová


Dňa 20.09.2022 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice na Lazovnej ul.  uskutočnilo slávnostné odovzdávanie jazykových diplomov DSD a DSD I PRO, ktorého sa zúčastnili:  kultúrny atašé SRN na Slovensku, pán Stefan Kruschke, koordinátor Centrálneho úradu pre zahraničné školstvo, pán Christoph Henßen, koordinátorka programu DSD pre Stredné Slovensko, pani Susanne Depuydt, riaditelia troch bystrických gymnázií – GAS, EVG, GJGT a samozrejme úspešní absolventi jazykovej skúšky v šk.r. 2021/22 a ich vyučujúci.

Spoločný kultúrny program obohatili aj členovia našej školskej kapely – Ema Majerová, Peter Hazlinger a  Filip Frgelec , ktorým veľmi pekne ďakujeme!

Na našom gymnáziu jazykovú skúšku úspešne absolvovalo a jazykový diplom  získalo 12 žiakov – teraz už štvrtákov:

Geist Dávid, Halvoň Ľuboš, Horniak Jakub, Klačan Martin ,Krško Andrej, Mazúch Martin, Mitter Bruno, Rapčanová Iveta, Simos Christos , Solnokyová Simona, Volentierová Terézia, Zacharovský Tomáš.

Všetkým srdečne blahoželáme a veríme, že získané jazykové vedomosti uplatnia v ich ďalšom štúdiu!

 

Predmetová komisia