Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26. marca 2020

3 April 2020, 09:33    |    Viera Gilányová


Vážení rodičia, milí žiaci,

dávame do Vašej pozornosti  rozhodnutie MŠVVaŠ o prerušení vyučovania a určenie  dôležitých termínov v rámci organizácie školského roka:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/ 

 

                                                                                    PhDr. Mária Sochorová

                                                                                              riaditeľka školy