Riaditeľské voľno

12 March 2020, 09:02    |    Viera Gilányová


Vážení rodičia, milí žiaci,
v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) z dôvodu preventívnych opatrení voči šíreniu vírusu COVID-19  a tiež z dôvodu, že BBSK uzavrelo všetky stredoškolské internáty v ich pôsobnosti, udeľujem žiakom školy 2 dni riaditeľského voľna vo štvrtok a v piatok, t.j. 12. a 13.3.2020.
 
PhDr. Mária Sochorová
riaditeľka školy