Projekt EYOF 2022

21 March 2022, 14:47    |    Viera Gilányová


Dňa 21.3. sa výber spomedzi našich šikovných študentov zúčastnil prvého stretnutia s našou partnerskou školou z francúzskeho mesta Limoges v rámci projektu EYOF. Počas online diskusie sa žiaci navzájom predstavili v anglickom a francúzskom jazyku, pýtali sa otázky o meste, v ktorom žijú, o škole, kde študujú a porovnávali spôsoby štúdia na Slovensku a vo Francúzsku. Taktiež sa dohodli na detailoch budúceho stretnutia, kde bližšie opíšu svoje mesto a školu pomocou prezentácií a videí, vo francúzskom a anglickom jazyku. Diskusiu moderovala a tlmočila p.p. Pikulová