Po slovensky – ale správne? (súťaž študentov prvého ročníka v ovládaní správneho pravopisu SJ)

23 February 2020, 11:43    |    Viera Gilányová


Materinský jazyk nás sprevádza celým životom a zásadne ovplyvňuje naše vnímanie sveta. Je dôležitou súčasťou identity každého človeka a jazyková pestrosť predstavuje kultúrne dedičstvo ľudstva, o ktorého pestovanie sa treba neustále starať.

                

 Študenti aj učitelia GJGT zareagovali na ministerskú výzvu, ktorou oslovilo MŠVVaŠ SR stredné školy, aby sa rozličnými aktivitami zapojili do propagácie Medzinárodného dňa materinského jazyka. Tento rok sme zorganizovali prvý ročník pravopisnej olympiády študentov 1. ročníka pod názvom „Po slovensky – ale správne?

Tento celosvetovo známy deň vyhlásilo UNESCO a 21. február ako Medzinárodný deň materinského jazyka sa oslavoval prvýkrát v roku 2000.

 

1.         miesto             Adam Lukáč   1.C

2.         miesto             Lea Kočajdová  1.D 

3.         miesto             Sára Kuzminová  1.D

 Víťazom gratulujeme, uspeli z celkového počtu 30 súťažiacich

                                                                                              vyučujúci PK SJL