Peter Karvaš – literatúra inak

6 October 2019, 20:17    |    Viera Gilányová


3. a 4. októbra 2019 dostali študenti 4.B a 4.L výnimočnú príležitosť zažiť hodinu literatúry v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici, založenom v roku 1969, ktoré patrí svojou špecializáciou k ojedinelým múzeám na Slovensku i v Európe.

LHM sa zameriava  na dokumentáciu literárnej a hudobnej kultúry banskobystrického regiónu, ku ktorému sa viažu významné osobnosti slovenskej národnej kultúry a umenia, akým bezpochyby bol aj náš rodák Peter Karvaš.

Dráma Polnočná omša patrí k jeho najlepším dielam a jej interaktívna prezentácia v takom podnetnom prostredí je tou správnou cestou, ako priblížiť literatúru minulého storočia dnešnej generácii Z.