PeneLopa v BNDR

24 November 2022, 19:19    |    Viera Gilányová


Vtipne prerozprávaný mýtus o večnom čakaní z pohľadu súčasných žien

V rámci  témy  Vzdelávanie umením sa žiaci I.A, C a II. F triedy 23.11. 2022 zúčastnili divadelného predstavenia PeneLopa v BDNR.

Autorka hry Uršuľa Kovalyk sa inšpirovala gréckym mýtom o Penelope. Prečo je potrebné zaoberať sa v súčasnosti mýtmi? Čím a ako v nás dnes rezonuje Penelopa? Čo s ňou máme stále spoločné? Ako sa má žena, ktorá celý život na niečo čaká..? To boli otázky, na ktoré hra hľadala spolu s divákmi odpovede.

 

Študentký postreh:

Po dnešnom divadelnom predstavení v BNDR som bola príjemne prekvapená odvážnou inscenáciou gréckeho mýtu o Penelope. Hra zachytáva Penelopin vonkajší, ale hlavne vnútorný život a otázky týkajúce sa podstaty jej bytia a jej bezvýchodiskovú životnú situáciu. Penelopa nie je tvorcom svojho života, je závislá vo všetkých ohľadoch od svojho muža. Zarezonovalo vo mne veľmi výstižné stvárnenie hlbokej frustrácie, ktorú vnímam v našej spoločnosti aj dnes. A to mi pripomína, že veľa z týchto problémov a predsudkov sa nepodarilo prekonať do súčasnosti. Prepojením audiovizuálnych prvkov a výberom rekvizít sa podarilo zdôrazniť najdôležitejšie okamihy deja. Hra vo mne zanechala silný dojem a myslím si, že aj ostatní  moji spolužiaci mali podobný  umelecký zážitok.

                                                                                                                   Mária Pizzolato, I.C