Oznam pre záujemcov o štúdium v bilingválnej slovensko - francúzskej triede.

3 April 2020, 09:31    |    Viera Gilányová


Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ z 26. marca sa prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétne termíny pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/ 

 

                                                                                    PhDr. Mária Sochorová

                                                                                              riaditeľka školy