Oznam pre záujemcov o štúdium v bilingválnej slovensko - francúzskej triede.

22 March 2020, 15:11    |    Viera Gilányová


Termín prijímacích skúšok  do bilingválnej slovensko – francúzskej triedy sa presúva z dôvodu mimoriadnej situácie a prerušenia vyučovania na našej škole.

Nový termín  prijímacích skúšok určí Okresný úrad Banská Bystrica a v súlade s platnou legislatívou budú uchádzači pozvaní na prijímacie skúšky písomne najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

                                                                                              PhDr. Mária Sochorová

                                                                                                   riaditeľka školy