Oznam pre záujemcov o štúdium na našej škole o termíne prijímacích skúšok

3 April 2020, 09:30    |    Viera Gilányová


Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ z 26. marca sa prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020.

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/ 

 

                                                                                    PhDr. Mária Sochorová

                                                                                              riaditeľka školy