Oznam pre stravníkov školskej jedálne

4 September 2018, 12:12    |    jakub


Oznamujeme všetkým stravníkom ŠJ, že dňom 20.2.2018 sme uviedli do prevádzky nový stravovací systém školy.

Obedy si môžete objednávať v elektronickej žiackej knižke (gjgt.edupage.org) v ponuke Komunikácia-Školská jedáleň.

Objednávanie obedov cez terminál vo vestibule školy bolo zrušené.

Obed na nasledujúci deň je potrebné objednať si do 14:00 hod. predchádzjúceho dňa školského vyučovania. Zároveň došlo ku zmene variabilných symbolov stravníkov, ktoré Vám budú oznámené. Obedy si môžu objednávať len stravníci, ktorí nemajú nulový alebo mínusový kredit.

PROSÍM VŠETKÝCH STRAVNÍKOV, ABY PRI PLATBE UVÁDZALI SPRÁVNY VARIABILNÝ SYMBOL