Oznam o konaní 2. kola prijímacieho konania do I. ročníka bilingválneho štúdia pre školský rok 2019/2020

5 June 2019, 09:20    |    Viera Gilányová


Riaditeľka Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského  oznamuje všetkým záujemcom o štúdium v bilingválnej slovensko-francúzskej triede, že po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 4. júna 2019 vyhlasuje 2.kolo prijímacieho konania na  uvoľnené dve  miesta v študijnom odbore 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium  v školskom roku 2019/2020.

viac informácií