OZNAM - ISIC preukazy

29 June 2019, 09:44    |    Viera Gilányová


 Žiaci, ktorí majú ISIC preukaz s 10-miestnym číslom čipu si môžu predĺžiť platnosť preukazu na dopravu na školskom termináli oproti žiackej vrátnici.

Žiaci, ktorí majú nový ISIC preukaz so 17-miestnym číslom čipu si musia predĺžiť platnosť preukazu na dopravu na termináli v  zákazníckom centre na železničnej stanici v Banskej Bystrici.