OZNAM

3 December 2019, 19:31    |    Viera Gilányová


V pondelok 9.12. 2019  sa nebudú vydávať obedy z dôvodu sanitačného dňa v zmysle HACCP v školskej jedálni  dodávajúcej obedy pre našu školu.


V stredu 11.12. 2019 z organizačných dôvodov sa budú vydávať obedy v školskej výdajnej jedálni  len do 13.00 hod.

                                                                                                                                                                                    PhDr. Mária Sochorová

                                                                   riaditeľka školy