Začiatok školského roku

26 August 2019, 09:38    |    Viera Gilányová


Milí žiaci,

vedenie školy a všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci sa na Vás už tešia.

V novom  školskom  roku 2019/20  začíname 2. septembra 2019.

Žiakov 1. ročníka očakávame o 8,00 pred hlavným vchodom do školy.

Žiaci  2. – 5. ročníka sa stretnú  v triedach o  8,30.