Otvorenie školského roka 2022/2023

30 August 2022, 12:46    |    Viera Gilányová


Milí žiaci,

vedenie školy a všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci sa na Vás už tešia.

V novom   školskom  roku 2022/23  začíname 5. septembra 2022.

Žiakov 1. ročníka očakávame o 8,00 pred hlavným vchodom do školy.

Žiaci  2. – 5. ročníka sa stretnú  v triedach o  8,30.

Podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu na účel školského vyučovania v škole (prezenčne) sa predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti.

a.     V prípade neplnoletého žiaka zákonný zástupca predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti cez aplikáciu Edupage.

b.     Plnoletý žiak predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti cez aplikáciu Edupage sám.

 

Vyhlásenie sa nachádza v časti Úvod – Žiadosti / Vyhlásenia – cez červené tlačidlo plus vpravo dolu – Kliknúť na Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti od 15.8.2022 – V tabuľke s dátumami kliknúť na 5.9.2022 – Zobrazí sa  Vyhlásenie o bezpríznakovosti – Kliknúť na Uložiť.