Osudy rasovo prenasledovaných na Slovensku v rokoch 1939 – 1945

16 November 2022, 07:48    |    Viera Gilányová


Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici sa v spolupráci so Vzdelávacím centrom Múzea SNP v Banskej Bystrici zapojilo do projektu putovných výstav.  Dokumentárna výstava Osudy rasovo prenasledovaných na Slovensku v rokoch 1939 – 1945 bola slávnostne otvorená v utorok 15. novembra 2022.

Expozíciou výstavy sprevádzajú lektori –  vyškolení žiaci III. B triedy GJGT (Jakub Sebastián Barjak, Daniel Caban, Adam Gbúr, Simona Haláková, Nicole Hvodlíková, Mária Pia Kapustová, Viliam Kováč, Samuel Krnáč, Alexandra Lehocká, Viktória Markovičová, Linda Miková, Simona Voleková), ktorí absolvovali odbornú prípravu pod vedením PhDr. Janky Odrobiňákovej, historičky a múzejnej pedagogičky Múzea SNP v Banskej Bystrici.

Obete rasového prenasledovania nás naučili, že ľudské práva a slobody sú mimoriadne krehké. Je na nás, aby sme zabránili pošliapavaniu dôstojnosti tých skupín ľudí, ktoré sú v spoločnosti ponižované a nedovolili, aby sa história opakovala.